DAFTAR YAYASAN PER KEC. MANDAH
No NPYP Nama Yayasan Alamat Kelurahan
1 AB9142 HARAPAN BERSAMA ganda jaya Kec. Mandah
2 AB9143 PKBM CAHAYA PELANGI PRT PELANGI DS.PELANDUK Pelanduk
3 AB9133 Thahiriyah Rembayan Surayya Kec. Mandah
4 AB9139 YAYASAN DATUK KHALID Kec. Mandah
5 AB9138 YAYASAN SAID MUHAMMAD THAHIR SYARIFAH RUKIAH M. SYUKUR Kec. Mandah