JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TIDAK AKTIF PER KOTA SORONG
No Nama Kecamatan Tahun Sekolah Tidak Aktif
<2021 2021 2022 2023 2024 Total
1 Sorong 0 0 0 0 7 7
2 Sorong Timur 0 0 0 0 22 22
3 Sorong Barat 0 0 0 0 41 41
4 Sorong Kepulauan 0 0 0 0 7 7
5 Sorong Utara 0 0 0 0 27 27
6 Sorong Manoi 0 0 0 0 21 21
7 Sorong Kota 0 0 0 0 23 23
8 Klaurung 0 0 0 0 2 2
9 Malaimsimsa 0 0 0 0 1 1
No Nama Kecamatan Tidak Aktif < 2021< /th> Tidak Aktif Th. 2021 Tidak Aktif Th. 2022 Tidak Aktif Th. 2023 Tidak Aktif Th. 2024 Total
1 Sorong 0 0 0 0 7 7
2 Sorong Timur 0 0 0 0 22 22
3 Sorong Barat 0 0 0 0 41 41
4 Sorong Kepulauan 0 0 0 0 7 7
5 Sorong Utara 0 0 0 0 27 27
6 Sorong Manoi 0 0 0 0 21 21
7 Sorong Kota 0 0 0 0 23 23
8 Klaurung 0 0 0 0 2 2
9 Malaimsimsa 0 0 0 0 1 1