JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TIDAK AKTIF PER KAB. MAYBRAT
No Nama Kecamatan Tahun Sekolah Tidak Aktif
<2021 2021 2022 2023 2024 Total
1 Aifat Utara 0 0 0 0 1 1
2 Aifat Timur 0 0 0 0 2 2
3 Aitinyo 0 0 0 0 2 2
4 Ayamaru 0 0 0 0 1 1
5 Ayamaru Timur 0 0 0 0 2 2
6 Mare 0 0 0 0 3 3
7 Aifat Timur Tengah 0 0 0 0 1 1
8 Aifat Timur Selatan 0 0 0 0 3 3
9 Ayamaru Timur Selatan 0 0 0 0 1 1
10 Ayamaru Utara Timur 0 0 0 0 2 2
11 Ayamaru Barat 0 0 0 0 1 1
12 Aitinyo Raya 0 0 0 0 1 1
No Nama Kecamatan Tidak Aktif < 2021< /th> Tidak Aktif Th. 2021 Tidak Aktif Th. 2022 Tidak Aktif Th. 2023 Tidak Aktif Th. 2024 Total
1 Aifat Utara 0 0 0 0 1 1
2 Aifat Timur 0 0 0 0 2 2
3 Aitinyo 0 0 0 0 2 2
4 Ayamaru 0 0 0 0 1 1
5 Ayamaru Timur 0 0 0 0 2 2
6 Mare 0 0 0 0 3 3
7 Aifat Timur Tengah 0 0 0 0 1 1
8 Aifat Timur Selatan 0 0 0 0 3 3
9 Ayamaru Timur Selatan 0 0 0 0 1 1
10 Ayamaru Utara Timur 0 0 0 0 2 2
11 Ayamaru Barat 0 0 0 0 1 1
12 Aitinyo Raya 0 0 0 0 1 1