JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TIDAK AKTIF PER KAB. NDUGA
No Nama Kecamatan Tahun Sekolah Tidak Aktif
<2021 2021 2022 2023 2024 Total
1 Kenyam 0 0 0 0 3 3
2 Mapenduma 0 0 0 0 2 2
3 Yigi 0 0 0 0 1 1
4 Geselma 0 0 0 0 2 2
5 Mugi 0 0 0 0 1 1
6 Gearek 0 0 0 0 3 3
7 Koroptak 0 0 0 0 1 1
8 Mebarok 0 0 0 0 1 1
9 Mbulmu Yalma 0 0 0 0 1 1
10 Pija 0 0 0 0 1 1
No Nama Kecamatan Tidak Aktif < 2021< /th> Tidak Aktif Th. 2021 Tidak Aktif Th. 2022 Tidak Aktif Th. 2023 Tidak Aktif Th. 2024 Total
1 Kenyam 0 0 0 0 3 3
2 Mapenduma 0 0 0 0 2 2
3 Yigi 0 0 0 0 1 1
4 Geselma 0 0 0 0 2 2
5 Mugi 0 0 0 0 1 1
6 Gearek 0 0 0 0 3 3
7 Koroptak 0 0 0 0 1 1
8 Mebarok 0 0 0 0 1 1
9 Mbulmu Yalma 0 0 0 0 1 1
10 Pija 0 0 0 0 1 1