JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TIDAK AKTIF PER KAB. MAMASA
No Nama Kecamatan Tahun Sekolah Tidak Aktif
<2020 2020 2021 2022 2023 Total
1 Sumarorong 6 0 1 4 0 11
2 Pana 7 0 0 3 3 13
3 Mamasa 15 0 0 7 8 30
4 Mambi 20 3 1 6 4 34
5 Tabulahan 15 0 0 8 4 27
6 Tabang 7 0 0 0 2 9
7 Messawa 1 0 0 2 3 6
8 Sesenapadang 7 0 0 3 1 11
9 Tandukalua 6 0 0 2 0 8
10 Aralle 10 0 0 2 6 18
11 Nosu 2 0 0 3 0 5
12 Bambang 5 0 1 5 5 16
13 Balla 1 0 0 4 2 7
14 Tawalian 4 0 0 4 1 9
15 Rantebulahan Timur 12 0 0 3 4 19
16 Buntumalangka 8 0 0 5 1 14
17 Mehalaan 5 0 1 1 4 11
No Nama Kecamatan Tidak Aktif < 2020< /th> Tidak Aktif Th. 2020 Tidak Aktif Th. 2021 Tidak Aktif Th. 2022 Tidak Aktif Th. 2023 Total
1 Sumarorong 6 0 1 4 0 11
2 Pana 7 0 0 3 3 13
3 Mamasa 15 0 0 7 8 30
4 Mambi 20 3 1 6 4 34
5 Tabulahan 15 0 0 8 4 27
6 Tabang 7 0 0 0 2 9
7 Messawa 1 0 0 2 3 6
8 Sesenapadang 7 0 0 3 1 11
9 Tandukalua 6 0 0 2 0 8
10 Aralle 10 0 0 2 6 18
11 Nosu 2 0 0 3 0 5
12 Bambang 5 0 1 5 5 16
13 Balla 1 0 0 4 2 7
14 Tawalian 4 0 0 4 1 9
15 Rantebulahan Timur 12 0 0 3 4 19
16 Buntumalangka 8 0 0 5 1 14
17 Mehalaan 5 0 1 1 4 11