JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TIDAK AKTIF PER KOTA BATAM
No Nama Kecamatan Tahun Sekolah Tidak Aktif
<2021 2021 2022 2023 2024 Total
1 Belakang Padang 8 0 0 0 1 9
2 Sekupang 28 0 1 4 27 60
3 Sei Beduk 16 4 2 0 10 32
4 Bulang 6 0 0 0 3 9
5 Lubuk Baja 12 0 0 2 7 21
6 Batu Ampar 14 0 1 2 7 24
7 Nongsa 16 0 1 0 3 20
8 Galang 3 0 0 0 3 6
9 Bengkong 14 0 0 0 10 24
10 Batam Kota 52 2 0 1 36 91
11 Sagulung 43 3 1 0 17 64
12 Batu Aji 35 2 2 0 11 50
No Nama Kecamatan Tidak Aktif < 2021< /th> Tidak Aktif Th. 2021 Tidak Aktif Th. 2022 Tidak Aktif Th. 2023 Tidak Aktif Th. 2024 Total
1 Belakang Padang 8 0 0 0 1 9
2 Sekupang 28 0 1 4 27 60
3 Sei Beduk 16 4 2 0 10 32
4 Bulang 6 0 0 0 3 9
5 Lubuk Baja 12 0 0 2 7 21
6 Batu Ampar 14 0 1 2 7 24
7 Nongsa 16 0 1 0 3 20
8 Galang 3 0 0 0 3 6
9 Bengkong 14 0 0 0 10 24
10 Batam Kota 52 2 0 1 36 91
11 Sagulung 43 3 1 0 17 64
12 Batu Aji 35 2 2 0 11 50