JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TIDAK AKTIF PER KAB. NATUNA
No Nama Kecamatan Tahun Sekolah Tidak Aktif
<2021 2021 2022 2023 2024 Total
1 Midai 0 0 1 1 0 2
2 Bunguran Barat 7 0 0 0 0 7
3 Bunguran Timur 10 0 1 10 4 25
4 Serasan 3 0 0 1 0 4
5 Subi 0 0 0 1 0 1
6 Bunguran Utara 0 0 2 2 1 5
7 Pulau Laut 1 0 0 1 0 2
8 Pulau Tiga 8 0 0 1 0 9
9 Bunguran Timur Laut 0 0 0 2 0 2
10 Bunguran Tengah 4 0 0 1 0 5
11 Bunguran Selatan 4 0 0 1 0 5
12 Serasan Timur 5 0 0 0 5 10
13 Pulau Tiga Barat 1 0 0 2 0 3
14 Suak Midai 1 0 0 0 0 1
No Nama Kecamatan Tidak Aktif < 2021< /th> Tidak Aktif Th. 2021 Tidak Aktif Th. 2022 Tidak Aktif Th. 2023 Tidak Aktif Th. 2024 Total
1 Midai 0 0 1 1 0 2
2 Bunguran Barat 7 0 0 0 0 7
3 Bunguran Timur 10 0 1 10 4 25
4 Serasan 3 0 0 1 0 4
5 Subi 0 0 0 1 0 1
6 Bunguran Utara 0 0 2 2 1 5
7 Pulau Laut 1 0 0 1 0 2
8 Pulau Tiga 8 0 0 1 0 9
9 Bunguran Timur Laut 0 0 0 2 0 2
10 Bunguran Tengah 4 0 0 1 0 5
11 Bunguran Selatan 4 0 0 1 0 5
12 Serasan Timur 5 0 0 0 5 10
13 Pulau Tiga Barat 1 0 0 2 0 3
14 Suak Midai 1 0 0 0 0 1