JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TIDAK AKTIF PER KAB. MANGGARAI
No Nama Kecamatan Tahun Sekolah Tidak Aktif
<2021 2021 2022 2023 2024 Total
1 Satarmese 9 1 0 0 9 19
2 Langke Rembong 18 3 0 2 13 36
3 Ruteng 6 0 0 12 1 19
4 Cibal 14 0 0 7 2 23
5 Reok 3 0 0 0 11 14
6 Wae Ri`I 6 0 0 0 6 12
7 Satar Mese Barat 6 0 0 0 14 20
8 Rahong Utara 3 0 0 0 1 4
9 Lelak 2 1 0 0 1 4
10 Reok Barat 1 0 0 0 8 9
11 Cibal Barat 2 0 0 0 3 5
No Nama Kecamatan Tidak Aktif < 2021< /th> Tidak Aktif Th. 2021 Tidak Aktif Th. 2022 Tidak Aktif Th. 2023 Tidak Aktif Th. 2024 Total
1 Satarmese 9 1 0 0 9 19
2 Langke Rembong 18 3 0 2 13 36
3 Ruteng 6 0 0 12 1 19
4 Cibal 14 0 0 7 2 23
5 Reok 3 0 0 0 11 14
6 Wae Ri`I 6 0 0 0 6 12
7 Satar Mese Barat 6 0 0 0 14 20
8 Rahong Utara 3 0 0 0 1 4
9 Lelak 2 1 0 0 1 4
10 Reok Barat 1 0 0 0 8 9
11 Cibal Barat 2 0 0 0 3 5