JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TIDAK AKTIF PER KAB. MANGGARAI
No Nama Kecamatan Tahun Sekolah Tidak Aktif
<2020 2020 2021 2022 2023 Total
1 Satarmese 9 1 0 0 7 17
2 Langke Rembong 18 3 0 2 10 33
3 Ruteng 6 0 0 12 0 18
4 Cibal 14 0 0 7 2 23
5 Reok 3 0 0 0 9 12
6 Wae Ri`I 6 0 0 0 2 8
7 Satar Mese Barat 6 0 0 0 12 18
8 Rahong Utara 3 0 0 0 1 4
9 Lelak 2 1 0 0 0 3
10 Reok Barat 1 0 0 0 8 9
11 Cibal Barat 2 0 0 0 3 5
No Nama Kecamatan Tidak Aktif < 2020< /th> Tidak Aktif Th. 2020 Tidak Aktif Th. 2021 Tidak Aktif Th. 2022 Tidak Aktif Th. 2023 Total
1 Satarmese 9 1 0 0 7 17
2 Langke Rembong 18 3 0 2 10 33
3 Ruteng 6 0 0 12 0 18
4 Cibal 14 0 0 7 2 23
5 Reok 3 0 0 0 9 12
6 Wae Ri`I 6 0 0 0 2 8
7 Satar Mese Barat 6 0 0 0 12 18
8 Rahong Utara 3 0 0 0 1 4
9 Lelak 2 1 0 0 0 3
10 Reok Barat 1 0 0 0 8 9
11 Cibal Barat 2 0 0 0 3 5