JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TIDAK AKTIF PER KAB. ALOR
No Nama Kecamatan Tahun Sekolah Tidak Aktif
<2021 2021 2022 2023 2024 Total
1 Alor Barat Daya 6 0 0 2 3 11
2 Alor Selatan 1 0 0 1 0 2
3 Alor Timur 2 1 0 0 0 3
4 Teluk Mutiara 9 0 4 7 4 24
5 Alor Barat Laut 3 0 0 0 3 6
6 Pantar 3 1 1 0 4 9
7 Alor Timur Laut 2 0 0 0 0 2
8 Alor Tengah Utara 6 0 0 3 0 9
9 Pantar Barat 2 0 0 1 1 4
10 Pantar Timur 4 1 0 2 0 7
11 Pantar Tengah 2 0 0 2 2 6
12 Mataru 1 0 0 1 0 2
13 Kabola 5 0 0 1 0 6
14 Pulau Pura 2 0 0 2 0 4
15 Lembur 2 0 0 0 0 2
No Nama Kecamatan Tidak Aktif < 2021< /th> Tidak Aktif Th. 2021 Tidak Aktif Th. 2022 Tidak Aktif Th. 2023 Tidak Aktif Th. 2024 Total
1 Alor Barat Daya 6 0 0 2 3 11
2 Alor Selatan 1 0 0 1 0 2
3 Alor Timur 2 1 0 0 0 3
4 Teluk Mutiara 9 0 4 7 4 24
5 Alor Barat Laut 3 0 0 0 3 6
6 Pantar 3 1 1 0 4 9
7 Alor Timur Laut 2 0 0 0 0 2
8 Alor Tengah Utara 6 0 0 3 0 9
9 Pantar Barat 2 0 0 1 1 4
10 Pantar Timur 4 1 0 2 0 7
11 Pantar Tengah 2 0 0 2 2 6
12 Mataru 1 0 0 1 0 2
13 Kabola 5 0 0 1 0 6
14 Pulau Pura 2 0 0 2 0 4
15 Lembur 2 0 0 0 0 2