Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Timur >> Kab. Timor Tengah Selatan
JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TIDAK AKTIF PER KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
No Nama Kecamatan Tahun Sekolah Tidak Aktif
<2020 2020 2021 2022 2023 Total
1 Mollo Utara 29 0 0 0 0 29
2 Mollo Selatan 13 0 0 1 0 14
3 Kota Soe 26 0 0 3 1 30
4 Amanuban Barat 19 0 0 0 0 19
5 Amanuban Selatan 7 0 0 0 0 7
6 Kuanfatu 35 0 0 0 0 35
7 Amanuban Tengah 14 0 0 0 0 14
8 Amanuban Timur 26 0 0 0 0 26
9 Kie 11 0 0 1 0 12
10 Amanatun Selatan 8 0 4 2 1 15
11 Amanatun Utara 9 0 0 0 0 9
12 Fatumnasi 4 0 0 0 0 4
13 Polen 12 0 0 0 1 13
14 BatuPutih 6 0 0 5 0 11
15 Boking 9 0 0 0 0 9
16 Noebana 3 0 0 0 0 3
17 Kot`Olin 3 0 1 0 0 4
18 Oenino 3 0 0 0 0 3
19 Kolbano 4 0 0 0 0 4
20 Kualin 4 0 0 0 0 4
21 Toianas 3 0 0 0 0 3
22 Kok Baun 1 0 1 0 0 2
23 Tobu 2 0 0 0 0 2
24 Nunbena 1 0 1 0 0 2
25 Mollo Tengah 4 0 0 0 0 4
26 Kuatnana 5 0 0 0 0 5
27 Noebeba 3 0 1 0 0 4
28 Fautmolo 1 0 0 0 0 1
29 Fatukopa 2 0 0 0 0 2
30 Santian 1 0 3 0 0 4
No Nama Kecamatan Tidak Aktif < 2020< /th> Tidak Aktif Th. 2020 Tidak Aktif Th. 2021 Tidak Aktif Th. 2022 Tidak Aktif Th. 2023 Total
1 Mollo Utara 29 0 0 0 0 29
2 Mollo Selatan 13 0 0 1 0 14
3 Kota Soe 26 0 0 3 1 30
4 Amanuban Barat 19 0 0 0 0 19
5 Amanuban Selatan 7 0 0 0 0 7
6 Kuanfatu 35 0 0 0 0 35
7 Amanuban Tengah 14 0 0 0 0 14
8 Amanuban Timur 26 0 0 0 0 26
9 Kie 11 0 0 1 0 12
10 Amanatun Selatan 8 0 4 2 1 15
11 Amanatun Utara 9 0 0 0 0 9
12 Fatumnasi 4 0 0 0 0 4
13 Polen 12 0 0 0 1 13
14 BatuPutih 6 0 0 5 0 11
15 Boking 9 0 0 0 0 9
16 Noebana 3 0 0 0 0 3
17 Kot`Olin 3 0 1 0 0 4
18 Oenino 3 0 0 0 0 3
19 Kolbano 4 0 0 0 0 4
20 Kualin 4 0 0 0 0 4
21 Toianas 3 0 0 0 0 3
22 Kok Baun 1 0 1 0 0 2
23 Tobu 2 0 0 0 0 2
24 Nunbena 1 0 1 0 0 2
25 Mollo Tengah 4 0 0 0 0 4
26 Kuatnana 5 0 0 0 0 5
27 Noebeba 3 0 1 0 0 4
28 Fautmolo 1 0 0 0 0 1
29 Fatukopa 2 0 0 0 0 2
30 Santian 1 0 3 0 0 4