JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TIDAK AKTIF PER KAB. BUTON
No Nama Kecamatan Tahun Sekolah Tidak Aktif
<2021 2021 2022 2023 2024 Total
1 Lasalimu 10 0 0 0 1 11
2 Pasar Wajo 24 0 0 1 0 25
3 Sampolawa 3 0 0 0 0 3
4 Kapontori 19 0 0 0 1 20
5 Lasalimu Selatan 11 0 0 0 2 13
6 Siompu 1 0 0 0 0 1
7 Mawasangka Tengah 1 0 0 0 0 1
8 Sangia Wambulu 1 0 0 0 1 2
9 Siontapia 9 0 0 0 1 10
10 Wolowa 7 0 0 0 0 7
11 Wabula 6 0 0 0 1 7
12 Lapandewa 0 0 0 0 1 1
No Nama Kecamatan Tidak Aktif < 2021< /th> Tidak Aktif Th. 2021 Tidak Aktif Th. 2022 Tidak Aktif Th. 2023 Tidak Aktif Th. 2024 Total
1 Lasalimu 10 0 0 0 1 11
2 Pasar Wajo 24 0 0 1 0 25
3 Sampolawa 3 0 0 0 0 3
4 Kapontori 19 0 0 0 1 20
5 Lasalimu Selatan 11 0 0 0 2 13
6 Siompu 1 0 0 0 0 1
7 Mawasangka Tengah 1 0 0 0 0 1
8 Sangia Wambulu 1 0 0 0 1 2
9 Siontapia 9 0 0 0 1 10
10 Wolowa 7 0 0 0 0 7
11 Wabula 6 0 0 0 1 7
12 Lapandewa 0 0 0 0 1 1