JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TIDAK AKTIF PER KAB. GOWA
No Nama Kecamatan Tahun Sekolah Tidak Aktif
<2021 2021 2022 2023 2024 Total
1 Bontonompo 19 0 4 0 3 26
2 Bajeng 21 0 0 0 11 32
3 Pallangga 37 0 0 0 10 47
4 Somba Opu 57 0 2 0 16 75
5 Bontomarannu 4 0 0 0 4 8
6 Parang Loe 10 0 0 0 2 12
7 Tinggi Moncong 6 0 0 0 1 7
8 Bungaya 2 0 1 0 3 6
9 Tompobulu 10 0 0 0 4 14
10 Barombong 8 0 0 0 5 13
11 Biring Bulu 6 0 2 0 2 10
12 Tombolo Pao 4 0 0 0 0 4
13 Manuju 4 0 0 0 0 4
14 Bontolempangan 8 0 0 0 0 8
15 Pattallassang 8 0 0 0 4 12
16 Bontonompo Selatan 6 0 0 0 2 8
17 Parigi 2 0 0 0 1 3
18 Bajeng Barat 17 0 0 0 1 18
No Nama Kecamatan Tidak Aktif < 2021< /th> Tidak Aktif Th. 2021 Tidak Aktif Th. 2022 Tidak Aktif Th. 2023 Tidak Aktif Th. 2024 Total
1 Bontonompo 19 0 4 0 3 26
2 Bajeng 21 0 0 0 11 32
3 Pallangga 37 0 0 0 10 47
4 Somba Opu 57 0 2 0 16 75
5 Bontomarannu 4 0 0 0 4 8
6 Parang Loe 10 0 0 0 2 12
7 Tinggi Moncong 6 0 0 0 1 7
8 Bungaya 2 0 1 0 3 6
9 Tompobulu 10 0 0 0 4 14
10 Barombong 8 0 0 0 5 13
11 Biring Bulu 6 0 2 0 2 10
12 Tombolo Pao 4 0 0 0 0 4
13 Manuju 4 0 0 0 0 4
14 Bontolempangan 8 0 0 0 0 8
15 Pattallassang 8 0 0 0 4 12
16 Bontonompo Selatan 6 0 0 0 2 8
17 Parigi 2 0 0 0 1 3
18 Bajeng Barat 17 0 0 0 1 18