JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TIDAK AKTIF PER KAB. SIGI
No Nama Kecamatan Tahun Sekolah Tidak Aktif
<2021 2021 2022 2023 2024 Total
1 Kulawi 9 0 0 0 2 11
2 Pipikoro 13 0 0 0 0 13
3 Kulawi Selatan 9 0 0 0 2 11
4 Lindu 10 0 0 0 3 13
5 Palolo 22 0 0 0 5 27
6 Nokilalaki 3 0 0 0 4 7
7 Dolo 19 0 0 0 3 22
8 Dolo Selatan 13 0 0 0 1 14
9 Dolo Barat 9 1 0 0 2 12
10 Marawola 18 1 2 0 2 23
11 Kinovaro 7 0 0 0 2 9
12 Marawola Barat 5 0 0 0 1 6
13 Sigibiromaru 38 0 0 0 13 51
14 Gumbasa 3 1 0 0 1 5
15 Tanambulava 9 0 0 0 0 9
No Nama Kecamatan Tidak Aktif < 2021< /th> Tidak Aktif Th. 2021 Tidak Aktif Th. 2022 Tidak Aktif Th. 2023 Tidak Aktif Th. 2024 Total
1 Kulawi 9 0 0 0 2 11
2 Pipikoro 13 0 0 0 0 13
3 Kulawi Selatan 9 0 0 0 2 11
4 Lindu 10 0 0 0 3 13
5 Palolo 22 0 0 0 5 27
6 Nokilalaki 3 0 0 0 4 7
7 Dolo 19 0 0 0 3 22
8 Dolo Selatan 13 0 0 0 1 14
9 Dolo Barat 9 1 0 0 2 12
10 Marawola 18 1 2 0 2 23
11 Kinovaro 7 0 0 0 2 9
12 Marawola Barat 5 0 0 0 1 6
13 Sigibiromaru 38 0 0 0 13 51
14 Gumbasa 3 1 0 0 1 5
15 Tanambulava 9 0 0 0 0 9