DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN TIDAK AKTIF PER KEC. SIRENJA
No NPSN Nama Satuan Pendidikan Alamat Bentuk Pendidikan Residu **)
1 40200623 SMP TERBUKA N 1 SIRENJA Desa Balentuma SMP 2014
2 69855288 KB MUTIARA Jl. Tadulako KB 2015
3 69855292 KB RESQITHA Jl. Djamaludin KB 2015
4 40204828 PAUD Nagaya Tondo Jl. Trans Nelayan TK 2015
5 40204842 TK AL KHAIRAAT TG PADANG JL. ALKHAERAAT TK 2015
6 69855321 TPQ AL-HUSNA Jl. Sehati SPS 2015
7 69855322 TPQ AL-HUSNAH Jl. Radja Tiangso SPS 2015
8 69855318 TPQ AR-RAHMAN Jl. Tadulako SPS 2015
9 69855316 TPQ SALSABILA Jl. Padat Karya SPS 2015
10 69855324 TPQ USWATUN HASANAH Jl. Protokol SPS 2015
11 69923409 TPQ JANNATU SSHALIHA Jl. Trans Sulawesi SPS 2016
12 69855291 KB RABBANI Jl. Trans Sulawesi KB 2017
13 69950856 TPQ IKHYAUL ULUM Jl. Trans Sulawesi SPS 2019
14 P9996439 PKBM SILOTA Jl. Madusila No. 25 PKBM 2023
15 P9996440 PKBM SIRENJA BANGKIT Jl. Trans Sulawesi PKBM 2023
16 40204844 TK KARYA UTAMA LOMPIO Jl. Nelayan TK 2023
17 69855315 TPQ AL-IKHLAS Jl. Trans Sulawesi SPS 2023
18 69880478 TPQ AL-KHALIL Jl. Kalakati SPS 2023
19 69965059 TPQ AR-RAHMAN Jl. Trans SPS 2023
20 69855317 TPQ AR-RAMADANI Jl. Trans Sulawesi SPS 2023
21 69943997 TPQ DINUL ISLAM Jl. Trans Sulawesi SPS 2023
22 69855325 TPQ ISTIQAMAH Jl. Kete-Kete SPS 2023
23 69855323 TPQ MADINATUL ILMI Jl. Protokol SPS 2023
24 69855320 TPQ NURUL YAQIIN Jl. Trans Sulawesi SPS 2023
25 69855326 TPQ RIKADOLINA Jl. Trans Sulawesi SPS 2023
**) Terakhir Update Data / Merger / Tutup