JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TIDAK AKTIF PER KAB. LANDAK
No Nama Kecamatan Tahun Sekolah Tidak Aktif
<2020 2020 2021 2022 2023 Total
1 Sebangki 3 0 0 0 1 4
2 Ngabang 10 2 4 3 2 21
3 Sengah Temila 3 3 2 0 0 8
4 Mandor 5 3 1 0 0 9
5 Menjalin 8 0 1 0 0 9
6 Mempawah Hulu 6 3 3 0 1 13
7 Menyuke 11 4 0 0 0 15
8 Kuala Behe 2 0 3 0 0 5
9 Air Besar 5 0 2 0 0 7
10 Jelimpo 4 0 0 0 0 4
11 Sompak 1 0 2 0 0 3
12 Banyuke Hulu 2 0 4 0 0 6
No Nama Kecamatan Tidak Aktif < 2020< /th> Tidak Aktif Th. 2020 Tidak Aktif Th. 2021 Tidak Aktif Th. 2022 Tidak Aktif Th. 2023 Total
1 Sebangki 3 0 0 0 1 4
2 Ngabang 10 2 4 3 2 21
3 Sengah Temila 3 3 2 0 0 8
4 Mandor 5 3 1 0 0 9
5 Menjalin 8 0 1 0 0 9
6 Mempawah Hulu 6 3 3 0 1 13
7 Menyuke 11 4 0 0 0 15
8 Kuala Behe 2 0 3 0 0 5
9 Air Besar 5 0 2 0 0 7
10 Jelimpo 4 0 0 0 0 4
11 Sompak 1 0 2 0 0 3
12 Banyuke Hulu 2 0 4 0 0 6