JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TIDAK AKTIF PER KAB. SAMBAS
No Nama Kecamatan Tahun Sekolah Tidak Aktif
<2021 2021 2022 2023 2024 Total
1 Selakau 5 1 0 1 0 7
2 Pemangkat 6 2 0 2 5 15
3 Tebas 4 0 1 2 2 9
4 Sambas 2 1 0 5 2 10
5 Jawai 1 0 0 1 0 2
6 Teluk Keramat 7 1 0 1 1 10
7 Sejangkung 4 1 0 0 0 5
8 Sajingan Besar 2 1 0 1 0 4
9 Paloh 1 1 0 0 0 2
10 Subah 5 0 0 0 0 5
11 Galing 3 0 0 0 0 3
12 Semparuk 2 0 0 0 1 3
13 Sajad 1 0 0 2 1 4
14 Sebawi 2 0 0 0 0 2
15 Jawai Selatan 0 2 0 0 0 2
16 Tangaran 2 1 0 0 2 5
No Nama Kecamatan Tidak Aktif < 2021< /th> Tidak Aktif Th. 2021 Tidak Aktif Th. 2022 Tidak Aktif Th. 2023 Tidak Aktif Th. 2024 Total
1 Selakau 5 1 0 1 0 7
2 Pemangkat 6 2 0 2 5 15
3 Tebas 4 0 1 2 2 9
4 Sambas 2 1 0 5 2 10
5 Jawai 1 0 0 1 0 2
6 Teluk Keramat 7 1 0 1 1 10
7 Sejangkung 4 1 0 0 0 5
8 Sajingan Besar 2 1 0 1 0 4
9 Paloh 1 1 0 0 0 2
10 Subah 5 0 0 0 0 5
11 Galing 3 0 0 0 0 3
12 Semparuk 2 0 0 0 1 3
13 Sajad 1 0 0 2 1 4
14 Sebawi 2 0 0 0 0 2
15 Jawai Selatan 0 2 0 0 0 2
16 Tangaran 2 1 0 0 2 5