Indonesia >> Prov. Jambi >> Kab. Merangin
JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TIDAK AKTIF PER KAB. MERANGIN
No Nama Kecamatan Tahun Sekolah Tidak Aktif
<2021 2021 2022 2023 2024 Total
1 Jangkat 9 1 0 0 0 10
2 Bangko 27 19 3 4 1 54
3 Pamenang 12 2 0 0 0 14
4 Muara Siau 16 1 1 2 1 21
5 Sungai Manau 13 5 0 0 0 18
6 Tabir 16 6 1 0 0 23
7 Tabir Ulu 10 2 1 0 0 13
8 Lembah Masurai 6 3 1 0 0 10
9 Tabir Selatan 3 3 1 0 1 8
10 Bangko Barat 4 8 0 0 1 13
11 Nalo Tantan 6 1 0 0 2 9
12 Batang Masumai 3 2 0 0 0 5
13 Pamenang Barat 2 2 1 0 0 5
14 Tabir Ilir 5 1 1 0 0 7
15 Tabir Timur 1 0 0 0 0 1
16 Renah Pembarap 7 9 0 0 2 18
17 Jangkat Timur 4 3 2 0 1 10
18 Tiang Pumpung 0 1 0 0 0 1
19 Renah Pamenang 5 3 0 0 0 8
20 Pamenang Selatan 0 1 0 1 0 2
21 Tabir Lintas 0 4 0 0 0 4
22 Margo Tabir 3 5 0 0 2 10
23 Tabir Barat 6 2 0 0 1 9
No Nama Kecamatan Tidak Aktif < 2021< /th> Tidak Aktif Th. 2021 Tidak Aktif Th. 2022 Tidak Aktif Th. 2023 Tidak Aktif Th. 2024 Total
1 Jangkat 9 1 0 0 0 10
2 Bangko 27 19 3 4 1 54
3 Pamenang 12 2 0 0 0 14
4 Muara Siau 16 1 1 2 1 21
5 Sungai Manau 13 5 0 0 0 18
6 Tabir 16 6 1 0 0 23
7 Tabir Ulu 10 2 1 0 0 13
8 Lembah Masurai 6 3 1 0 0 10
9 Tabir Selatan 3 3 1 0 1 8
10 Bangko Barat 4 8 0 0 1 13
11 Nalo Tantan 6 1 0 0 2 9
12 Batang Masumai 3 2 0 0 0 5
13 Pamenang Barat 2 2 1 0 0 5
14 Tabir Ilir 5 1 1 0 0 7
15 Tabir Timur 1 0 0 0 0 1
16 Renah Pembarap 7 9 0 0 2 18
17 Jangkat Timur 4 3 2 0 1 10
18 Tiang Pumpung 0 1 0 0 0 1
19 Renah Pamenang 5 3 0 0 0 8
20 Pamenang Selatan 0 1 0 1 0 2
21 Tabir Lintas 0 4 0 0 0 4
22 Margo Tabir 3 5 0 0 2 10
23 Tabir Barat 6 2 0 0 1 9