Indonesia >> Prov. Gorontalo >> Kab. Gorontalo >> Kec. Telaga Biru
DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) DIKDAS PER KEC. TELAGA BIRU
No NPSN Nama Satuan Pendidikan Alamat Kelurahan Status
1 40503161 MTsN 3 KABUPATEN GORONTALO Jl. Ahmad A. Wahab Timuato NEGERI
2 69983094 MTSS AL ISLAM TELAGA BIRU Jl. Ahmad A. Wahab Pentadio Timur Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Pentadio Timur SWASTA
3 40500298 SD NEGERI 04 TELAGA BIRU Jalan Ahmadi Hiola Lupoyo NEGERI
4 69787758 SD NEGERI 1 TELAGA BIRU Jln. Ahmad A. wahab Pentadio Barat NEGERI
5 40500469 SD NEGERI 10 TELAGA BIRU Jl. Tahir Manyo Desa Ulapato B Ulapato.B NEGERI
6 40400560 SD NEGERI 12 TELAGA BIRU Jalan Ayuba Yusuf Ulapato.A NEGERI
7 40500307 SD NEGERI 13 TELAGA BIRU Jalan Ahmad A. Wahab Timuato NEGERI
8 40500295 SD NEGERI 15 TELAGA BIRU Jalan Kasim Panigoro Lupoyo NEGERI
9 69787757 SD NEGERI 16 TELAGA BIRU JL. YAN LAMATENGGO Pentadio Barat NEGERI
10 40500308 SD NEGERI 18 TELAGA BIRU Kabupaten Gorontalo Modellidu NEGERI
11 40502411 SD NEGERI 19TELAGA BIRU Jln Dulamayo TONALA NEGERI
12 40500306 SD NEGERI 2 TELAGA BIRU Jalan Adam Poliyama Tuladenggi NEGERI
13 40500667 SD NEGERI 21 TELAGA BIRU DUSUN BUNIA Dulamayo Utara NEGERI
14 69830376 SD NEGERI 22 TELAGA BIRU Jln Merpati TAPALULUO NEGERI
15 40500587 SD NEGERI 3 TELAGA BIRU Jalan Ahmad. A Wahab Pantungo NEGERI
16 40500317 SD NEGERI 5 TELAGA BIRU JLN. KASIM PANIGORO Pantungo NEGERI
17 40500362 SD NEGERI 7 TELAGA BIRU Jalan Abdul Gandi Payuhi Tuladenggi NEGERI
18 40500266 SD NEGERI 8 TELAGA BIRU Jalan Abdul Gandi Pajuhi Dumati NEGERI
19 40500349 SD NEGERI 9 TELAGA BIRU Jalan Tahir Manyo Tinelo NEGERI
20 40500427 SDN 1 Talumelito SDN 17 TELAGA BIRU Jl. Adam Hoesa Talumelito NEGERI
21 40500631 SDN 11 TELAGA BIRU Jl. Moh. A. Wahab Ulapato.A NEGERI
22 40500297 SDN 14 TELAGA BIRU Jalan Prof. Dr. Mansoer Pateda Pentadio Timur NEGERI
23 40500566 SDN 6 TELAGA BIRU Jl Abd. Gandhi Payuhi No 404 Dusun 3 Tuladenggi NEGERI
24 40500376 SMP NEGERI 1 TELAGA BIRU Jln. Ahmad Wahab Pentadio Barat NEGERI
25 40500406 SMP NEGERI 2 TELAGA BIRU Jln Bukit Dauda Tuladenggi NEGERI
26 40501533 SMP NEGERI 3 TELAGA BIRU Jln. Puncak Bunia Dulamayo Utara NEGERI
27 40501542 SMP NEGERI 4 SATU ATAP TELAGA BIRU Jl. Puncak Tonala TONALA NEGERI
28 40501554 SMP NEGERI 6 SATU ATAP TELAGA BIRU Jln Tahir Manyo Ulapato.B NEGERI
29 40501863 SMP NEGERI 7 TELAGA BIRU Jalan Teratai Jaya Lupoyo NEGERI
30 40502453 SMP NEGERI 8 SATU ATAP TELAGA BIRU Jln. Adam Hoesa Talumelito NEGERI
31 40500418 SMP NEGERI WIDYAKRAMA JALAN ACHMAD A. WAHAB Pentadio Timur NEGERI
32 40501550 SMPN 5 SATU ATAP TELAGA BIRU DESA TAPALULUO TAPALULUO NEGERI