Indonesia >> Prov. Sulawesi Barat
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. SULAWESI BARAT
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000163 Saiyyang Pattu`du Seni Pertunjukan
2 AA000165 Loka Sattai/Loka Ro`do/Loka Anjoroi Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
3 AA000166 Passayang-Sayang Seni Pertunjukan
4 AA000167 Sandeq Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
5 AA000171 Calong Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
6 AA000172 Lipa Saqbe Mandar Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
7 AA000790 Mangaro Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
8 AA000791 Masossor Manurung /Manossor Manurung Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
9 AA000792 Kain Tenun Sukomandi Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
10 AA000793 Perkawinan adat Mandar Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
11 AA000794 Mappatammaq Al-Quran Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
12 AA000795 Maulidan Salabose Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
13 AA000796 Pupu Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
14 AA001102 Pande Bassi Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
15 AA001103 Kaliandaqdaq Tradisi dan Ekspresi Lisan
16 AA001104 Pakacaping Tommuane Seni Pertunjukan
17 AA001105 Pannette Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
18 AA001106 Sibaliparri Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta