Indonesia >> Prov. Papua Barat
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. PAPUA BARAT
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000256 Mansorandak Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
2 AA000819 Farbakbuk Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
3 AA000820 Kuk Kir Kna Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
4 AA000821 Mbaham- Matta / Ko On Kno Mi Mombi Du Qpona Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
5 AA000822 Papeda Papua Barat Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
6 AA000823 Banondit (Rumput Kebar) Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
7 AA000824 Bihim (Tari Tumbutana) Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
8 AA000825 Igya Ser Hanjop Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
9 AA000826 Fararior Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
10 AA000827 Anu Beta Tubat Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
11 AA000828 Mod Aki Aksa Igkojei Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
12 AA001112 Wala Seni Pertunjukan
13 AA001113 Orok Seni Pertunjukan
14 AA001114 Srar Seni Pertunjukan
15 AA001752 Suling Tambur Seni Pertunjukan
16 AA001966 Kayu Akway Tradisi dan Ekspresi Lisan
17 AA001967 Tau Piarawi Seni Pertunjukan
18 AA001968 Titir (Lakadindin) Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta