Indonesia >> Prov. Gorontalo
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. GORONTALO
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000072 Tumbilotohe Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
2 AA000073 Karawo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
3 AA000137 Binte Biluhuta Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
4 AA000139 Polopalo Tradisi dan Ekspresi Lisan
5 AA000246 Langga Seni Pertunjukan
6 AA000248 Tujai Tradisi dan Ekspresi Lisan
7 AA000773 Molapi Saronde Seni Pertunjukan
8 AA000774 Tradisi Lisan Tanggomo Tradisi dan Ekspresi Lisan
9 AA000775 Lohidu Tradisi dan Ekspresi Lisan
10 AA000776 Tahuli Tradisi dan Ekspresi Lisan
11 AA000777 Dayango/ Wumbungo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
12 AA000778 Paiya Lohungo Lopoli Tradisi dan Ekspresi Lisan
13 AA000779 Wunungo Tradisi dan Ekspresi Lisan
14 AA000780 Tidi Lopolopalo Tradisi dan Ekspresi Lisan
15 AA000781 Palebohu Tradisi dan Ekspresi Lisan
16 AA000782 Dikili Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
17 AA000783 Me`eraji Tradisi dan Ekspresi Lisan
18 AA000784 Pulanga Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
19 AA000785 Momeati Tradisi dan Ekspresi Lisan
20 AA000786 Molalunga Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
21 AA000787 Momuhuto Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
22 AA000788 Tolobalango Tradisi dan Ekspresi Lisan
23 AA000789 Bantayo Poboide Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
24 AA001095 Ilabulo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
25 AA001096 Tiliaya Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
26 AA001097 Mohuntingo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
27 AA001098 Molontalo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
28 AA001099 Tepa Tonggo Tradisi dan Ekspresi Lisan
29 AA001100 Tidi Lo oayabu Seni Pertunjukan
30 AA001101 Upiya Karanji Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
31 AA001195 Leningo Tradisi dan Ekspresi Lisan
32 AA001196 Molo’opu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
33 AA001197 Bili’u Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
34 AA001198 Tahuda Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
35 AA001199 Buruda Gorontalo Tradisi dan Ekspresi Lisan
36 AA001200 Tidi Lo Malu’o Seni Pertunjukan
37 AA001201 Tidi Da’a Seni Pertunjukan
38 AA001202 Dana – Dana Seni Pertunjukan
39 AA001203 Tidi lo Tihu’o Seni Pertunjukan
40 AA001521 Ti`i Langga Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
41 AA001547 Turunani Tradisi dan Ekspresi Lisan
42 AA001741 Mongubingo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
43 AA001742 Wunungo Tradisi dan Ekspresi Lisan
44 AA001743 Longgo Tradisi dan Ekspresi Lisan
45 AA001744 Amongo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
46 AA001828 Molunggelo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
47 AA001829 Paluwala Seni Pertunjukan
48 AA001830 Wolimomo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
49 AA001831 Mandi Safar Atinggola Gorontalo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
50 AA001832 Tidi Lo Bituo Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta