Indonesia >> Prov. Kepulauan Bangka Belitung
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000030 Tari Kedidi Seni Pertunjukan
2 AA000140 Besaoh Dalam Beume Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
3 AA000141 Pakaian Pengantin Adat Paksian Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
4 AA000149 Muang Jong Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
5 AA000154 Maras Taun Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
6 AA000160 Kain Cual Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
7 AA000161 Dambus Seni Pertunjukan
8 AA000441 Memarung, Panggung Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
9 AA000442 Upacara Adat Nujuh Jerami Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
10 AA000443 Adat Taber Kampung Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
11 AA000444 Kopiah Resam Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
12 AA000445 Perang Ketupat Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
13 AA000446 Adu Kerito Surong Tradisi dan Ekspresi Lisan
14 AA000447 Campak Dalung Seni Pertunjukan
15 AA000448 Ruwah Kubur Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
16 AA000449 Tari Gajah Menunggang Seni Pertunjukan
17 AA000450 Gangan Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
18 AA000451 Antu Bubu Tradisi dan Ekspresi Lisan
19 AA000452 Rudat Bangka Belitung Seni Pertunjukan
20 AA000453 Sepen Penyok Seni Pertunjukan
21 AA000454 Telo` Seroja Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
22 AA000455 Adat Nganggung Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
23 AA000456 Lempah Kuning Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
24 AA000457 Serimbang Seni Pertunjukan
25 AA000458 Hadrah Gendang Empat Belitong Seni Pertunjukan
26 AA000459 Emping Beras Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
27 AA000460 Sepen Buding Seni Pertunjukan
28 AA000913 Pentiaw Ubi Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
29 AA000914 Gangan Buntal Darat Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
30 AA000916 Nirok Nangok Tradisi dan Ekspresi Lisan
31 AA001225 Sedekah Gunung Pelangas Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
32 AA001226 Penganan Pelite Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
33 AA001227 Kue Bludar Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
34 AA001228 Kawin Herdek Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
35 AA001229 Tari Tigel Seni Pertunjukan
36 AA001230 Kue Bolu Kuci Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
37 AA001231 Mi Rebus Belitong Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
38 AA001232 Keroncong Stambul Fadjar Seni Pertunjukan
39 AA001233 Angkup Tradisi dan Ekspresi Lisan
40 AA001234 Begasing Terenang Tradisi dan Ekspresi Lisan
41 AA001235 Gasing Terenang Tradisi dan Ekspresi Lisan
42 AA001236 Penyurong Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
43 AA001237 Gangan Darat Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
44 AA001238 Terumpet Daun Kelapak Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
45 AA001618 Beripat Beregong Tradisi dan Ekspresi Lisan
46 AA001619 Dul Mulok Belitong Tradisi dan Ekspresi Lisan
47 AA001620 Belacan Sijok Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
48 AA001835 Bebanjor Tradisi dan Ekspresi Lisan
49 AA001836 Lakso Habang Seni Pertunjukan
50 AA001837 Lesong Panjang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
51 AA001838 Makan Bedulang Belitong Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan