Indonesia >> Prov. Maluku Utara
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. MALUKU UTARA
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000178 Rumah Adat Hibualamo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2 AA000181 Hibualamo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
3 AA000182 Tarian Tide-Tide Seni Pertunjukan
4 AA000183 Kukuhana Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
5 AA000223 Tari Soya-Soya Seni Pertunjukan
6 AA000224 Bambu Gila Tradisi dan Ekspresi Lisan
7 AA000814 Sasadu Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
8 AA000815 Seri Godoba Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
9 AA000816 Tari Legu Sahu Seni Pertunjukan
10 AA000817 Yangere/Tali Dua Halmahera Utara Seni Pertunjukan
11 AA000818 Rion-Rion Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
12 AA001108 Adat Pia Bakai Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
13 AA001109 Bela Yai Seni Pertunjukan
14 AA001110 Halua Kanari Maluku Utara Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
15 AA001111 Laka Baka Seni Pertunjukan
16 AA001336 Lalampa Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
17 AA001337 Pola Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
18 AA001338 Musik Bambu Tada Seni Pertunjukan
19 AA001548 Arungi Nusa Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
20 AA001549 Batijakakang Lecak Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
21 AA001550 Dendang Cobo Lala Seni Pertunjukan
22 AA001551 Imbung-Imbung Batu Bacan Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
23 AA001552 Popas Lipu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
24 AA001553 Tari Togal Seni Pertunjukan
25 AA001554 Coka Iba Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
26 AA001555 Tari Lala Seni Pertunjukan
27 AA001556 Amal Lai Hia Fai Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
28 AA001557 Cokelat Sula Mina Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
29 AA001558 Tari Denge-Denge Seni Pertunjukan
30 AA001559 Kololi Kie Moto Ngolo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
31 AA001560 Kabata Tidore Tradisi dan Ekspresi Lisan
32 AA001561 Paca Goya Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
33 AA001748 Mangkanow Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
34 AA001749 Bahasa Bacan Tradisi dan Ekspresi Lisan
35 AA001750 Adat Sopik Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
36 AA001751 Fasugal Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan