Indonesia >> Prov. Maluku Utara
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. MALUKU UTARA
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000178 Rumah Adat Hibualamo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2 AA000181 Hibualamo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
3 AA000182 Tarian Tide-Tide Seni Pertunjukan
4 AA000183 Kukuhana Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
5 AA000223 Tari Soya-Soya Seni Pertunjukan
6 AA000224 Bambu Gila Tradisi dan Ekspresi Lisan
7 AA000814 Sasadu Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
8 AA000815 Seri Godoba Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
9 AA000816 Tari Legu Sahu Seni Pertunjukan
10 AA000817 Yangere/Tali Dua Halmahera Utara Seni Pertunjukan
11 AA000818 Rion-Rion Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
12 AA001108 Adat Pia Bakai Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
13 AA001109 Bela Yai Seni Pertunjukan
14 AA001110 Halua Kanari Maluku Utara Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
15 AA001111 Laka Baka Seni Pertunjukan
16 AA001336 Lalampa Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
17 AA001337 Pola Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
18 AA001338 Musik Bambu Tada Seni Pertunjukan
19 AA001548 Arungi Nusa Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
20 AA001549 Batijakakang Lecak Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
21 AA001550 Dendang Cobo Lala Seni Pertunjukan
22 AA001551 Imbung-Imbung Batu Bacan Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
23 AA001552 Popas Lipu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
24 AA001553 Tari Togal Seni Pertunjukan
25 AA001554 Coka Iba Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
26 AA001555 Tari Lala Seni Pertunjukan
27 AA001556 Amal Lai Hia Fai Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
28 AA001557 Cokelat Sula Mina Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
29 AA001558 Tari Denge-Denge Seni Pertunjukan
30 AA001559 Kololi Kie Moto Ngolo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
31 AA001560 Kabata Tidore Tradisi dan Ekspresi Lisan
32 AA001561 Paca Goya Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
33 AA001748 Mangkanow Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
34 AA001749 Bahasa Bacan Tradisi dan Ekspresi Lisan
35 AA001750 Adat Sopik Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
36 AA001751 Fasugal Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
37 AA001944 Fanten Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
38 AA001945 Tari Kene-kene Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
39 AA001946 Waraka Gamrange Tradisi dan Ekspresi Lisan
40 AA001947 Sumpit Gamrange Seni Pertunjukan
41 AA001948 Tari Bon Mayo Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
42 AA001949 Ea Cala Seni Pertunjukan
43 AA001950 Musik Wela-wela Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
44 AA001951 Molo Ara Sahu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
45 AA001952 Talai Padi Sua Seni Pertunjukan
46 AA001953 Uci Orom Sasadu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
47 AA001954 Tari Sara Re Selo Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
48 AA001955 Koboro Saya Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
49 AA001956 Hukum Dolasiwor Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
50 AA001957 Tatapa Seni Pertunjukan
51 AA001958 Molo Ara Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
52 AA001959 Bobangu Adata Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
53 AA001960 Dudengo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
54 AA001961 Bahasa Taba Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
55 AA001962 Baku Ngelo Seni Pertunjukan
56 AA001963 Adat Hapolas Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
57 AA001964 Sogoroho Gam Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
58 AA001965 Foladomo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan