Indonesia >> Prov. Maluku Utara
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. MALUKU UTARA
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000181 Hibua Lamo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2 AA000182 Tide-Tide Seni Pertunjukan
3 AA000183 Kukuhana Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
4 AA000223 Soya - Soya Seni Pertunjukan
5 AA000224 Bambu Gila Tradisi dan Ekspresi Lisan
6 AA000814 Sasadu Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
7 AA000815 Seri Godoba Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
8 AA000816 Tari Legu Sahu Seni Pertunjukan
9 AA000817 Yangere/Tali Dua Halmahera Utara Seni Pertunjukan
10 AA000818 Rion-Rion Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
11 AA001108 Adat Pia Bakai Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
12 AA001109 Bela Yai Seni Pertunjukan
13 AA001110 Halua Kanari Maluku Utara Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
14 AA001111 Laka Baka Seni Pertunjukan
15 AA001336 Lalampa Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
16 AA001337 Pola Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
17 AA001338 Musik Bambu Tada Seni Pertunjukan
18 AA001548 Arungi Nusa Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
19 AA001549 Batijakakang Lecak Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
20 AA001550 Dendang Cobo Lala Seni Pertunjukan
21 AA001551 Imbung-Imbung Batu Bacan Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
22 AA001552 Popas Lipu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
23 AA001553 Tari Togal Seni Pertunjukan
24 AA001554 Coka Iba Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
25 AA001555 Tari Lala Seni Pertunjukan
26 AA001556 Amal Lai Hia Fai Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
27 AA001557 Cokelat Sula Mina Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
28 AA001558 Tari Denge-Denge Seni Pertunjukan
29 AA001559 Kololi Kie Moto Ngolo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
30 AA001560 Kabata Tidore Tradisi dan Ekspresi Lisan
31 AA001561 Paca Goya Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
32 AA001748 Mangkanow Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
33 AA001749 Bahasa Bacan Tradisi dan Ekspresi Lisan
34 AA001750 Adat Sopik Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
35 AA001751 Fasugal Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
36 AA001944 Fanten Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
37 AA001945 Tari Kene-kene Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
38 AA001946 Waraka Gamrange Tradisi dan Ekspresi Lisan
39 AA001947 Sumpit Gamrange Seni Pertunjukan
40 AA001948 Tari Bon Mayo Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
41 AA001949 Ea Cala Seni Pertunjukan
42 AA001950 Musik Wela-wela Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
43 AA001951 Molo Ara Sahu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
44 AA001952 Talai Padi Sua Seni Pertunjukan
45 AA001953 Uci Orom Sasadu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
46 AA001954 Tari Sara Re Selo Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
47 AA001955 Koboro Saya Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
48 AA001956 Hukum Dolasiwor Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
49 AA001957 Tatapa Seni Pertunjukan
50 AA001958 Molo Ara Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
51 AA001959 Bobangu Adata Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
52 AA001960 Dudengo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
53 AA001961 Bahasa Taba Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
54 AA001962 Baku Ngelo Seni Pertunjukan
55 AA001963 Adat Hapolas Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
56 AA001964 Sogoroho Gam Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
57 AA001965 Foladomo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan