Indonesia >> Prov. Bengkulu
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. BENGKULU
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000027 Aksara Incung (Aksara Kaga-Nga Kerinci) Seni Pertunjukan
2 AA000280 Kain Besurek Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
3 AA000281 Kain Lantung Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
4 AA000288 Bekejai Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
5 AA000289 Tari Kejai Seni Pertunjukan
6 AA000410 Uemak Potong Jang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
7 AA000411 Bekejai (Upacara Perkawinan Suku Rejang) Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
8 AA000413 Tari Gandai Seni Pertunjukan
9 AA000414 Guritan Kaur Bengkulu Tradisi dan Ekspresi Lisan
10 AA000893 Ringit Tradisi dan Ekspresi Lisan
11 AA000894 Tadutan Bengkulu Tradisi dan Ekspresi Lisan
12 AA000895 Tradisi Melemang Adat Perkawinan Bengkulu Tradisi dan Ekspresi Lisan
13 AA000896 Serunai Bengkulu Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
14 AA001403 Dendang Bengkulu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
15 AA001404 Marhaban Buai Anak Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
16 AA001405 Dhol Seni Pertunjukan
17 AA001406 Temat Kajing Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
18 AA001438 Syarafal Anam Tradisi dan Ekspresi Lisan
19 AA001439 Barong Landong Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
20 AA001614 Rendai Kota Bengkulu Seni Pertunjukan
21 AA001615 Tari Palito Seni Pertunjukan
22 AA001788 Musik Gamat Bengkulu Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta