Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Timur
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. NUSA TENGGARA TIMUR
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000094 Tenun Ikat Sikka Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2 AA000102 Pasola Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
3 AA000103 Wulla Podu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
4 AA000115 Sasandu Seni Pertunjukan
5 AA000191 Caci Tradisi dan Ekspresi Lisan
6 AA000192 Penti Weki Peso Beo Reca Rangga Wali Ntaung Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
7 AA000193 Lodok Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
8 AA000194 Mbaru Niang Wae Rebo Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
9 AA000642 Tarian Likurai Seni Pertunjukan
10 AA000643 Rumah Bale (Arsitektur Sumba) Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
11 AA000644 Etu Tradisi dan Ekspresi Lisan
12 AA000645 Reba Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
13 AA000646 Tarian Pado`a Seni Pertunjukan
14 AA000647 Tenun Ikat Sumba Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
15 AA000648 Leru Weru (Upacara Pesta Kacang) Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
16 AA000649 Matekio Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
17 AA000650 Repit Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
18 AA000651 Kure Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
19 AA000652 Bonet Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
20 AA000653 Se`i Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
21 AA000654 Leva Nuang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
22 AA000655 Ela Ma Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
23 AA000656 Hole Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
24 AA000657 Lego-Lego Tradisi dan Ekspresi Lisan
25 AA000658 Vera Tradisi dan Ekspresi Lisan
26 AA001045 Ala Baloe Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
27 AA001046 Gawi Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
28 AA001047 Ikat Tenun Sikka Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
29 AA001048 Mangenjing Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
30 AA001049 Kebalai Seni Pertunjukan
31 AA001116 Leru Weru Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
32 AA001194 Ja’i Seni Pertunjukan
33 AA001707 Cakatinding Seni Pertunjukan
34 AA001708 MaEkat Seni Pertunjukan
35 AA001859 Kfui Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
36 AA001860 Sbo Bano Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta