Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Barat
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. NUSA TENGGARA BARAT
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000063 Perisean Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
2 AA000096 Tari Roa Mu u & Gong Waning Seni Pertunjukan
3 AA000634 Gendang Beleq Seni Pertunjukan
4 AA000635 Wayang Kulit Sasak Seni Pertunjukan
5 AA000636 Ayam Taliwang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
6 AA000637 Pacoa Jara, Pacu Mbojo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
7 AA000638 Gegerok Tandak Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
8 AA000639 Kareku Kandei Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
9 AA000640 Bau Nyale Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
10 AA000641 Tenun Pringgasela Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
11 AA001043 Kayaq Sandongan Seni Pertunjukan
12 AA001044 Tari Sireh Seni Pertunjukan
13 AA001517 Tari Gandrung Sasak Dasan Teren Seni Pertunjukan
14 AA001518 Perang Topat Lombok Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
15 AA001519 Perang Timbung Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
16 AA001520 Barempuk Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan