Indonesia >> Prov. Maluku
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. MALUKU
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000082 Rofaer War Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
2 AA000083 Tyarka Tradisi dan Ekspresi Lisan
3 AA000084 Poya Seni Pertunjukan
4 AA000090 Tari Cakalele Seni Pertunjukan
5 AA000142 Dansa Tali Seni Pertunjukan
6 AA000143 Tahuri Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
7 AA000179 Parang dan Salawaku Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
8 AA000180 Tarian Cakalele Seni Pertunjukan
9 AA000797 Minyak Kayu Putih Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
10 AA000798 Ehe Lawn Seni Pertunjukan
11 AA000799 Pela Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
12 AA000800 Baileo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
13 AA000801 Belang Banda Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
14 AA000802 Pukul Sapu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
15 AA000803 Sasi Maluku Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
16 AA000804 Sopi Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
17 AA000805 Enbal Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
18 AA000806 Tais Pet Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
19 AA000807 Maku-maku Seni Pertunjukan
20 AA000808 Cuci Negeri Soya Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
21 AA000809 Inasua Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
22 AA000810 Obor Pattimura Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
23 AA000811 Pataheri/Matahena Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
24 AA000812 Gula Saparua Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
25 AA000813 Tari Lenso Seni Pertunjukan
26 AA001107 Bameti Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
27 AA001745 Hoer Findamar Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
28 AA001746 Upacara Pinamou Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
29 AA001747 Rahan Telli Kemahiran dan Kerajinan Tradisional