Indonesia >> Prov. Sulawesi Selatan
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. SULAWESI SELATAN
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000079 Pepepepeka Ri Makka Seni Pertunjukan
2 AA000080 Tongkonan Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
3 AA000081 Badik Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
4 AA000164 Coto Makassar Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
5 AA000168 ARaga / MaRaga Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
6 AA000169 Paganrang Seni Pertunjukan
7 AA000170 Keke/Pakkeke Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
8 AA000184 Tudang Sipulung Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
9 AA000728 Mappadendang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
10 AA000729 Balla To Kajang (Rumah Kajang) Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
11 AA000730 Pinisi Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
12 AA000731 Tari Salonreng Seni Pertunjukan
13 AA000732 Maccera Manurung Kaluppini (Enrekang) Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
14 AA000733 Pakkarena Seni Pertunjukan
15 AA000734 Mappalili Sigeri Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
16 AA000735 Maudu Lompoa Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
17 AA000736 Kelong Pakkiyo Bunting Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
18 AA000737 Ma`badong Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
19 AA000738 Pa`gellu Seni Pertunjukan
20 AA000739 Passura` Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
21 AA000740 Lipa Sabbe Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
22 AA000741 Barongko Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
23 AA000742 Sinriliq Tradisi dan Ekspresi Lisan
24 AA000743 Rumah Adat Karampuang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
25 AA000744 Kapurung Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
26 AA000745 Pajjaga Bone Balla Seni Pertunjukan
27 AA000746 Kajangki Seni Pertunjukan
28 AA000747 Gambus Ogi Seni Pertunjukan
29 AA000748 Songkabala Accera Kalompoang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
30 AA000749 Parade Pasukan A`jaga Tubarani Seni Pertunjukan
31 AA000750 Sirawu` Sulo/ Sirempek Api Tradisi dan Ekspresi Lisan
32 AA000751 Mattopang Arajang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
33 AA000752 Rambu Solo` Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
34 AA000753 Annyorong Lopi Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
35 AA000754 Mangrara Banua Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
36 AA000755 Mappogau Hanua Sinjai Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
37 AA000756 Marrimpa Salo Sinjai Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
38 AA000757 Kelong Batti`-Batti` Tradisi dan Ekspresi Lisan
39 AA000758 Maccera Arajang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
40 AA000759 Songko To Bone/ Songko Recca Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
41 AA000760 Mappacci Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
42 AA000761 Passureq Tradisi dan Ekspresi Lisan
43 AA000762 Mangaru` Tradisi dan Ekspresi Lisan
44 AA000763 Mallangi Arajang Ri Goarie Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
45 AA001090 Salokoa Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
46 AA001091 Didek Tradisi dan Ekspresi Lisan
47 AA001092 Massulo Beppa Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
48 AA001093 Kondobuleng Tradisi dan Ekspresi Lisan
49 AA001094 Maccera Tasi Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
50 AA001249 Pakkecaping Bugis Sidrap Seni Pertunjukan
51 AA001250 Oni-oni Kecapi/Simphoni Kecapi Seni Pertunjukan
52 AA001251 Marakka’ Bola Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
53 AA001252 Panre Batu Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
54 AA001253 Tari Pajjaga Andi Makkunrai  Seni Pertunjukan
55 AA001254 Tari Pajoge Makunrai Bone Seni Pertunjukan
56 AA001255 Anjala Ombong Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
57 AA001256 Sere Api Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
58 AA001257 Madoja Bine Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
59 AA001543 Kawali Gecong Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
60 AA001544 Sere Bissu Seni Pertunjukan
61 AA001545 Tari Riringgo (Moriringgo) Seni Pertunjukan
62 AA001736 Mappalili Labakkang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
63 AA001737 Mappalili Marang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
64 AA001884 Pajaga Welado Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
65 AA001885 Lawa Bale Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
66 AA001886 Mattojang Paccekke Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan