Indonesia >> Prov. Sulawesi Selatan
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. SULAWESI SELATAN
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000079 Pepepepeka Ri Makka Seni Pertunjukan
2 AA000080 Tongkonan Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
3 AA000081 Badik Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
4 AA000164 Coto Makassar Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
5 AA000168 A`raga/ Ma`raga Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
6 AA000169 Ganrang Seni Pertunjukan
7 AA000184 Tudang Sipulung Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
8 AA000728 Mappadendang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
9 AA000729 Balla To Kajang (Rumah Kajang) Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
10 AA000730 Pinisi Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
11 AA000731 Tari Salonreng Seni Pertunjukan
12 AA000732 Maccera Manurung Kaluppini (Enrekang) Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
13 AA000733 Pakkarena Seni Pertunjukan
14 AA000734 Mappalili Sigeri Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
15 AA000735 Maudu Lompoa Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
16 AA000736 Kelong Pakkiyo Bunting Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
17 AA000737 Ma`badong Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
18 AA000738 Pa`gellu Seni Pertunjukan
19 AA000739 Passura` Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
20 AA000740 Lipa Sabbe Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
21 AA000741 Barongko Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
22 AA000742 Sinriliq Tradisi dan Ekspresi Lisan
23 AA000743 Rumah Adat Karampuang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
24 AA000744 Kapurung Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
25 AA000745 Pajjaga Bone Balla Seni Pertunjukan
26 AA000746 Kajangki Seni Pertunjukan
27 AA000747 Gambus Ogi Seni Pertunjukan
28 AA000748 Songkabala Accera Kalompoang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
29 AA000749 Parade Pasukan A`jaga Tubarani Seni Pertunjukan
30 AA000750 Sirawu` Sulo/ Sirempek Api Tradisi dan Ekspresi Lisan
31 AA000751 Mattopang Arajang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
32 AA000752 Rambu Solo` Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
33 AA000753 Annyorong Lopi Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
34 AA000754 Mangrara Banua Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
35 AA000755 Mappogau Hanua Sinjai Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
36 AA000756 Marrimpa Salo Sinjai Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
37 AA000757 Kelong Batti`-Batti` Tradisi dan Ekspresi Lisan
38 AA000758 Maccera Arajang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
39 AA000759 Songko To Bone/ Songko Recca Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
40 AA000760 Mappacci Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
41 AA000761 Passureq Tradisi dan Ekspresi Lisan
42 AA000762 Mangaru` Tradisi dan Ekspresi Lisan
43 AA000763 Mallangi Arajang Ri Goarie Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
44 AA001090 Salokoa Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
45 AA001091 Didek Tradisi dan Ekspresi Lisan
46 AA001092 Massulo Beppa Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
47 AA001093 Kondobuleng Tradisi dan Ekspresi Lisan
48 AA001094 Maccera Tasi Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
49 AA001247 Laha’ Bete Sinjai Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
50 AA001248 Anyaman Teduhu Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
51 AA001249 Pakkecaping Bugis Sidrap Seni Pertunjukan
52 AA001250 Oni-oni Kecapi/Simphoni Kecapi Seni Pertunjukan
53 AA001251 Marakka’ Bola Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
54 AA001252 Panre Batu Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
55 AA001253 Tari Pajjaga Andi Makkunrai  Seni Pertunjukan
56 AA001254 Tari Pajoge Makunrai Kabupaten Bone Seni Pertunjukan
57 AA001255 Anjala Ombong Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
58 AA001256 Sere Api Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
59 AA001257 Madoja Bine Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
60 AA001543 Kawali Gecong Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
61 AA001544 Sere Bissu Seni Pertunjukan
62 AA001545 Tari Riringgo (Moriringgo) Seni Pertunjukan
63 AA001736 Mappalili Labakkang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
64 AA001737 Mappalili Marang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
65 AA001884 Pajaga Welado Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
66 AA001885 Lawa Bale Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
67 AA001886 Mattojang Paccekke Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan