Indonesia >> Prov. Sulawesi Tengah
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. SULAWESI TENGAH
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000089 Pakaian Kulit Kayu Seni Pertunjukan
2 AA000721 Kain Tenun Donggala (Buya Bomba) Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
3 AA000722 Upacara Melabot Tumpe Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
4 AA000723 Padungku Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
5 AA000724 Kaledo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
6 AA000725 Kakula Tradisi dan Ekspresi Lisan
7 AA000726 Dade Ndate Tradisi dan Ekspresi Lisan
8 AA000727 Modulu-Dulu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
9 AA000772 Tari Raigo Seni Pertunjukan
10 AA001085 Nobalia Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
11 AA001086 Torompio Seni Pertunjukan
12 AA001087 Guma, Sulawesi Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
13 AA001088 Vaino Tradisi dan Ekspresi Lisan
14 AA001089 Lalove Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
15 AA001239 Tombak Doke Sulawesi Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
16 AA001240 Mongunom Manginano Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
17 AA001241 Monuni Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
18 AA001242 Lyabulyo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
19 AA001243 Banua Oge Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
20 AA001244 Duhunga Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
21 AA001245 Waru Ranta Bada Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
22 AA001246 Movunja Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
23 AA001540 Modero Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
24 AA001541 Tambi Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
25 AA001542 Tari Pamonte Seni Pertunjukan
26 AA001734 Geso-Geso Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
27 AA001735 Sopu Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
28 AA001861 Kayori Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
29 AA001862 Lobo Seni Pertunjukan
30 AA001863 Karambangan Poso Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
31 AA001864 Momago Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan