Indonesia >> Prov. Kalimantan Selatan
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. KALIMANTAN SELATAN
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000066 Madihin Tradisi dan Ekspresi Lisan
2 AA000067 Aruh Baharin Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
3 AA000155 Rumah Bubungan Tinggi Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
4 AA000156 Sinoman Hadrah Seni Pertunjukan
5 AA000157 Pasar Terapung Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
6 AA000158 Tari Baksa Kambang Seni Pertunjukan
7 AA000159 Mamanda Tradisi dan Ekspresi Lisan
8 AA000269 Sasirangan Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
9 AA000270 Damarulan/Damarwulan Banjarmasin Seni Pertunjukan
10 AA000282 Balogo Tradisi dan Ekspresi Lisan
11 AA000283 Wayang Gung Seni Pertunjukan
12 AA000681 Batatamba Tradisi dan Ekspresi Lisan
13 AA000682 Kuriding/Guriding Seni Pertunjukan
14 AA000683 Lamut Tradisi dan Ekspresi Lisan
15 AA000684 Tari Topeng Banjar Seni Pertunjukan
16 AA000685 Wayang Kulit Banjar Seni Pertunjukan
17 AA000686 Kuda Gipang Seni Pertunjukan
18 AA000687 Ba`ayun Mulud/Maulid Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
19 AA000688 Air Guci Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
20 AA000689 Mappanretasi Pagatan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
21 AA000690 Tenun Pagatan Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
22 AA001059 Bawanang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
23 AA001060 Itatamba Banua Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
24 AA001061 Ma`iwuu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
25 AA001062 Nimbuk Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
26 AA001063 Bagasing, Kalimantan Selatan Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
27 AA001064 Kurung-kurung Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
28 AA001065 Anyaman Purun Kalimantan Selatan Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
29 AA001066 Arsitektur Rumah Lanting Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
30 AA001067 Nasi Astakona Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
31 AA001169 Manyampir Buaya Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
32 AA001170 Radap Rahayu Seni Pertunjukan
33 AA001529 Tihang Bakambang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
34 AA001530 Lampit Amuntai Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
35 AA001531 Bagandut Seni Pertunjukan
36 AA001718 Katupat Kandangan Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
37 AA001719 Hadangan Kalang Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
38 AA001720 Ladon Tradisi dan Ekspresi Lisan
39 AA001721 Mesiwah Pare Gumboh Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
40 AA001857 Bapandung Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
41 AA001858 Arangan Seni Pertunjukan