Indonesia >> Prov. Kalimantan Barat
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. KALIMANTAN BARAT
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000068 Nyobekng Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
2 AA000108 Tari Zapin (Jappin) Seni Pertunjukan
3 AA000145 Meriam Karbit Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
4 AA000147 SAPRAHAN MELAYU Tradisi dan Ekspresi Lisan
5 AA000148 Tenun Corak Insang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
6 AA000162 Arakan Pengantin Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
7 AA000198 Undang-Undang Kerajaan Kutai (UU Panji Selaten) Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
8 AA000243 Jonggan Tradisi dan Ekspresi Lisan
9 AA000244 Tumpang Negeri Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
10 AA000659 Bidai (Bide`) Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
11 AA000660 Sape Kalimantan Barat Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
12 AA000661 Nyangahatn Tradisi dan Ekspresi Lisan
13 AA000662 Kledik Seni Pertunjukan
14 AA000663 Upacara Robo-robo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
15 AA000664 Bubur Paddas Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
16 AA000665 Songket Sambas Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
17 AA000666 Tari Pinggan Sekadau Seni Pertunjukan
18 AA000667 Tenun Ikat Dayak/ Sintang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
19 AA000668 Gawai Dayak Kalimantan Barat Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
20 AA000669 Kana/ bekana Tradisi dan Ekspresi Lisan
21 AA000670 Panganten Dayak Kanayatn Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
22 AA000671 Faradje` Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
23 AA000672 Naik Dango Dayak Kanayatn Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
24 AA000673 Sayo` Keladi Pontianak Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
25 AA000674 Pacri Nenas Pontianak Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
26 AA000675 Silotong Seni Pertunjukan
27 AA000676 Mani` Bunga Setaman Melawi Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
28 AA000915 Lesong Ketintong Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
29 AA001050 Kawen Adat Samagat Dayak Tamambaloh Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
30 AA001051 Temet Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
31 AA001052 Senggayong Sukadana Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
32 AA001053 Ratip Saman Sambas Seni Pertunjukan
33 AA001054 Saprahan Sambas Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
34 AA001055 Tandak Sambas Seni Pertunjukan
35 AA001056 Pengerih Tradisi dan Ekspresi Lisan
36 AA001057 Tari Lesong Mualang Seni Pertunjukan
37 AA001058 Ikan Asam Pedas, Pontianak Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
38 AA001367 Pengkang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
39 AA001368 Antar Ajong Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
40 AA001369 Jappin Lambut Seni Pertunjukan
41 AA001370 Tari Otar-Otar Seni Pertunjukan
42 AA001371 Sungkui Dayak Taman Sekado Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
43 AA001372 JerokĀ  Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
44 AA001373 Kelepai Dayak Kerabat Sekadau Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
45 AA001374 Tubuk Masam dan Tubuk Jemui Ketungau Tesaek Sekadau Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
46 AA001375 Gelar Adat Toana Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
47 AA001376 Tari Pedang Mualang Seni Pertunjukan
48 AA001377 Babukong Dayak Mahap Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
49 AA001522 Bahasa Melayu Sambas Tradisi dan Ekspresi Lisan
50 AA001523 Zikir Nazam Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
51 AA001524 Jimot Lulon dan Jimot Renai Mualang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
52 AA001525 Tenun Ikat Kumpang Ilong Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
53 AA001526 Bahasa Melayu Pontianak Tradisi dan Ekspresi Lisan
54 AA001527 Jepin Langkah Penghibur Pengantin Seni Pertunjukan
55 AA001528 Cap Go Meh dan Tatung Singkawang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
56 AA001709 Jepin Tembung Pendek Pontianak Seni Pertunjukan
57 AA001710 Jepin Langkah Bujur Serong Pontianak Seni Pertunjukan
58 AA001711 Syair Gulung Ketapang Tradisi dan Ekspresi Lisan
59 AA001712 Kanjan Serayong Dayak Psaguan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
60 AA001713 Rumah Adat Dayak Bidayauh (Baluk) Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
61 AA001714 Bedudu Tradisi dan Ekspresi Lisan
62 AA001715 Tarian Ka Jubata Seni Pertunjukan
63 AA001820 Sulam Kalengkang Pontianak Seni Pertunjukan
64 AA001821 Arsitektur Masjid Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak Seni Pertunjukan
65 AA001822 Jepin Langkah Penibung Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
66 AA001823 Upacara Dalo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
67 AA001824 Kain Tating Seni Pertunjukan
68 AA001825 Meruba Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
69 AA001826 Semah Laut Karimata Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
70 AA001827 Mandi Safar Kerajaan Simpang Matan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan