Indonesia >> Prov. Lampung
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. LAMPUNG
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000034 Lamban Pesagi Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2 AA000035 Tari Melinting Seni Pertunjukan
3 AA000036 Gamolan Seni Pertunjukan
4 AA000037 Muayak Tradisi dan Ekspresi Lisan
5 AA000038 Sigeh Penguten Seni Pertunjukan
6 AA000104 Sekura Cakak Buah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
7 AA000415 Tapis Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
8 AA000416 Gulai Taboh Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
9 AA000417 Seruit Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
10 AA000418 Cakak Pepadun Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
11 AA000419 Sulam Usus Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
12 AA000420 Kakiceran Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
13 AA000421 Warahan Lampung Tradisi dan Ekspresi Lisan
14 AA000422 Tenun Ikat Inuh Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
15 AA000423 Tuping Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
16 AA000424 Maduaro Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
17 AA000425 Nyambai Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
18 AA000426 Bediom Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
19 AA000427 Tari Bedayou Tulang Bawang Seni Pertunjukan
20 AA000428 Dadi Tradisi dan Ekspresi Lisan
21 AA000429 Siger Lampung Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
22 AA000430 Ketaro Adat Lappung Tradisi dan Ekspresi Lisan
23 AA000431 Nyuncun Pahakh Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
24 AA000432 Tari Bedana Lampung Seni Pertunjukan
25 AA000433 Sebambangan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
26 AA000434 Nyubuk Majeu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
27 AA000435 Cangget Agung Lampung Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
28 AA000436 Kias Tradisi dan Ekspresi Lisan
29 AA000437 Tari Kiamat Seni Pertunjukan
30 AA000438 Piil Pesinggiri Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
31 AA000439 Badik Lampung Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
32 AA000440 Mekhatin Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
33 AA000850 Blangiran Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
34 AA000897 Bedikekh Tradisi dan Ekspresi Lisan
35 AA000898 Tari Selapanan Seni Pertunjukan
36 AA000899 Tari Ittar Muli Seni Pertunjukan
37 AA000900 Muwaghei Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
38 AA000901 Panggeh Tradisi dan Ekspresi Lisan
39 AA000902 Ringget Tradisi dan Ekspresi Lisan
40 AA000903 Pengangkonan Anak Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
41 AA000904 Pincak Khakot Tradisi dan Ekspresi Lisan
42 AA000905 Hadra Ugan Seni Pertunjukan
43 AA000906 Hahiwang Tradisi dan Ekspresi Lisan
44 AA000907 Ngejalang Tradisi dan Ekspresi Lisan
45 AA000908 Ngunduh Damakh Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
46 AA000909 Tari Dibingi Seni Pertunjukan
47 AA000910 Mukew Sahur Tradisi dan Ekspresi Lisan
48 AA000911 Ngakuk Maju Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
49 AA000912 Adok Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
50 AA001119 Tabuhan Kelitang Talo Balak Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
51 AA001120 Tapis Rajo Tunggal Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
52 AA001440 Bumbang Aji Tradisi dan Ekspresi Lisan
53 AA001441 Legenda Paya Cupak Tradisi dan Ekspresi Lisan
54 AA001442 Gulai Bebat Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
55 AA001616 Daduaian Lampung Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
56 AA001617 Wawancan Tradisi dan Ekspresi Lisan
57 AA001914 Pekhos Masin Seni Pertunjukan
58 AA001915 Takhi Batin Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
59 AA001916 Takhi Khudat Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
60 AA001917 Cangget Bakha Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
61 AA001918 Tukhun Mandei Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
62 AA001919 Petikan Gitar Leppung Pepadun Seni Pertunjukan
63 AA001920 Takhi Pikhing Dua Belas Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
64 AA001921 Takhi Bujantan Budamping Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta