Indonesia >> Prov. Sumatera Selatan
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. SUMATERA SELATAN
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000021 Tari Gending Sriwijaya Seni Pertunjukan
2 AA000022 Tembang Batanghari Sembilan Seni Pertunjukan
3 AA000023 Pempek Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
4 AA000024 Guritan Besemah Seni Pertunjukan
5 AA000025 Rumah Ulu Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
6 AA000026 Limas Palembang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
7 AA000185 Dulmuluk Seni Pertunjukan
8 AA000214 Bolu Lapan Jam Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
9 AA000219 Lak Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
10 AA000221 Bidar Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
11 AA000222 Songket Palembang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
12 AA000397 Ande-Ande Tradisi dan Ekspresi Lisan
13 AA000398 Senjang Tradisi dan Ekspresi Lisan
14 AA000399 Rejung Sumatera Selatan Tradisi dan Ekspresi Lisan
15 AA000400 Tari Penguton Seni Pertunjukan
16 AA000401 Warahan Sumatera Selatan Tradisi dan Ekspresi Lisan
17 AA000402 Rumah Besemah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
18 AA000403 Adat Timbang Kepala Kebo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
19 AA000404 Ngobeng Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
20 AA000405 Tari Kebagh Seni Pertunjukan
21 AA000406 Tari Silampari Kahyangan Tinggi Seni Pertunjukan
22 AA000407 Pindang Palembang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
23 AA000408 Tikar Purun Pedamaran Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
24 AA000409 Surat Ulu Tradisi dan Ekspresi Lisan
25 AA000885 Kelentangan Banyuasin Seni Pertunjukan
26 AA000886 Tari Sambut Muara Enim Seni Pertunjukan
27 AA000887 Benteng-Bentengan Musi Rawas Tradisi dan Ekspresi Lisan
28 AA000888 Tam-Tam Duku Musi Rawas Tradisi dan Ekspresi Lisan
29 AA000889 Midang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
30 AA000890 Cak Ingkling Seni Pertunjukan
31 AA000891 Tanjak Palembang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
32 AA000892 Tempoyak Palembang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
33 AA001311 Jejuluk Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
34 AA001312 Sedekah Serabi Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
35 AA001313 Tari Lading Seni Pertunjukan
36 AA001314 Gulo Puan Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
37 AA001315 Sedekah Rame Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
38 AA001316 Tepung Tawar Perdamaian Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
39 AA001317 Sagarurung Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
40 AA001318 Burgo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
41 AA001319 Selendang Mudawaroh Palembang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
42 AA001436 Adat Perkawinan Mabang Handak Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
43 AA001437 Lelang Lebak Lebung Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
44 AA001613 Serambe Banyuasin Tradisi dan Ekspresi Lisan
45 AA001909 Incang-Incang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
46 AA001910 Telok Abang Palembang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
47 AA001911 Sedekah Balaq Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
48 AA001912 Tari Erai-Erai Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
49 AA001913 Musik Jidur Padamaran Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta