Indonesia >> Prov. Jambi
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. JAMBI
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000028 Seloko Melayu Jambi Tradisi dan Ekspresi Lisan
2 AA000029 Senandung Jolo Seni Pertunjukan
3 AA000100 Tari Besayak Seni Pertunjukan
4 AA000105 Tari Tulak Bla Seni Pertunjukan
5 AA000203 Tari Kain Kromong Seni Pertunjukan
6 AA000204 Musik Kromong Mandiangin Seni Pertunjukan
7 AA000365 Tari Piring Tujuh Seni Pertunjukan
8 AA000366 Tale Naik Haji Tradisi dan Ekspresi Lisan
9 AA000367 Upacara Asyiek Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
10 AA000368 Krinok Seni Pertunjukan
11 AA000369 Tari Tauh Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
12 AA000370 Tari Tupai Jenjang Seni Pertunjukan
13 AA000371 Musik Kalinong Seni Pertunjukan
14 AA000372 Tari Kadam Seni Pertunjukan
15 AA000373 Tari Pisang Seni Pertunjukan
16 AA000374 Tutur Kuaw Tradisi dan Ekspresi Lisan
17 AA000375 Upacara Besale Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
18 AA000376 Musik Gambang Dano Lamo Seni Pertunjukan
19 AA000377 Seloko Adat Tradisi dan Ekspresi Lisan
20 AA000378 Ambung Orang Rimbo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
21 AA000379 Belangun Orang Rimbo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
22 AA000380 Cawot Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
23 AA000381 Hompongon Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
24 AA000382 Sebelik Sumpah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
25 AA000383 Tari Elang Seni Pertunjukan
26 AA000384 Tomboi Sialong/Tomboi Ngambek Rapa Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
27 AA000385 Ubat Ramuon Orang Rimbo Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
28 AA000386 Kompangan/ Hadrah Seni Pertunjukan
29 AA000387 Tari Anggut Seni Pertunjukan
30 AA000388 Rangguk Kumun Seni Pertunjukan
31 AA000389 Lapaek Koto Dian Rawang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
32 AA000390 Kenduri Sko Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
33 AA000391 Tauh Lempur Seni Pertunjukan
34 AA000392 Ntak Awo Seni Pertunjukan
35 AA000393 Ampek Gonjie Limo Gonop Tradisi dan Ekspresi Lisan
36 AA000394 Perkampungan Tradisional Rumah Tuo Rantau Panjang Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
37 AA000395 Tari Iyo-Iyo Seni Pertunjukan
38 AA000396 Ngagoah Imo Pulau Tengah Seni Pertunjukan
39 AA000875 Tapa Menggala Tradisi dan Ekspresi Lisan
40 AA000876 Dideng Tradisi dan Ekspresi Lisan
41 AA000877 Lubuk Larangan Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
42 AA000878 Betauh Perentak Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
43 AA000879 Sungku Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
44 AA000880 Dzikir Berdah Muaro Jambi Seni Pertunjukan
45 AA000881 Tkud Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
46 AA000882 Tari Ayam Biring Seni Pertunjukan
47 AA000883 Malam Tari Inai Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
48 AA000884 Nek Pung Seni Pertunjukan
49 AA001394 Tari Ngebeng Seni Pertunjukan
50 AA001395 Ngayun Luci Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
51 AA001396 Tirai Penganten/Pelaminan Kungkai Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
52 AA001434 Dadung Tradisi dan Ekspresi Lisan
53 AA001435 Mandi Ke Aek Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
54 AA001608 Bungo Tanduk dan Kebat Kayu Tradisi dan Ekspresi Lisan
55 AA001609 Mandi Balimau Gedang Teluk Kembang Jambu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
56 AA001610 Kelintang Perunggu Sabak Seni Pertunjukan
57 AA001611 Mandi Syafar Air Hitam Laut Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
58 AA001612 Bantai Adat (Mamantai) dan Silek Penyudong Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan