Indonesia >> Prov. Sumatera Utara
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. SUMATERA UTARA
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000007 Huda-huda Seni Pertunjukan
2 AA000008 Omo Hada Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
3 AA000009 Bola Nafo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
4 AA000010 Serampang Duabelas Seni Pertunjukan
5 AA000011 Berahoi Tradisi dan Ekspresi Lisan
6 AA000012 Merdang-Merdem Seni Pertunjukan
7 AA000239 Tor-Tor Seni Pertunjukan
8 AA000240 Ulos Batak Toba Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
9 AA000273 Toge Panyabungan Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
10 AA000274 Gordang Sambilan Seni Pertunjukan
11 AA000306 Tari Gubang Seni Pertunjukan
12 AA000307 Genderang Sisibah Seni Pertunjukan
13 AA000308 Rumah Adat Karo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
14 AA000309 Erpangir Ku Lau Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
15 AA000310 Babae Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
16 AA000311 Holat Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
17 AA000312 Pustaha Lak-Lak Tradisi dan Ekspresi Lisan
18 AA000313 Dayok Binatur Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
19 AA000315 Ni ‘Oworu Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
20 AA000316 Tari Dulang Seni Pertunjukan
21 AA000317 Sinandong Asahan Seni Pertunjukan
22 AA000318 Guro-Guro Aron Seni Pertunjukan
23 AA000319 Pelleng Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
24 AA000320 Gotong Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
25 AA000321 Itak Poul Poul Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
26 AA000322 Kala Bubu Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
27 AA000323 Mangarontas Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
28 AA000855 Tortor Sombah Seni Pertunjukan
29 AA001309 Tari Moyo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
30 AA001310 Hoho Tradisi dan Ekspresi Lisan
31 AA001412 Maena Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
32 AA001415 Hombo Batu (Lompat Batu) Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
33 AA001581 Faluaya Seni Pertunjukan
34 AA001816 Fogaele Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta