Indonesia >> Prov. Jawa Timur
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. JAWA TIMUR
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000054 Wayang Topeng Malang Tradisi dan Ekspresi Lisan
2 AA000055 Tumpeng Sewu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
3 AA000056 Syi`ir Madura Seni Pertunjukan
4 AA000057 Kasada Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
5 AA000059 Jaran Bodhag Seni Pertunjukan
6 AA000060 Dongkrek Seni Pertunjukan
7 AA000085 Kertas Daluang Seni Pertunjukan
8 AA000099 Jaran Kencak Seni Pertunjukan
9 AA000119 Gandrung Banyuwangi Seni Pertunjukan
10 AA000126 Seblang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
11 AA000131 Keboan-Aliyan Osing Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
12 AA000263 Wayang Beber Seni Pertunjukan
13 AA000264 Ceprotan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
14 AA000271 Ludruk Seni Pertunjukan
15 AA000272 Sandhur Manduro Seni Pertunjukan
16 AA000276 Geblek Kulon Progo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
17 AA000285 Larung Sembonyo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
18 AA000286 Lodho Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
19 AA000534 Entas-Entas Tengger Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
20 AA000535 Mecak-Tengger Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
21 AA000536 Singo Ulung Seni Pertunjukan
22 AA000537 Damar Kurung Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
23 AA000538 Keraben Sape (Karapan Sapi) Tradisi dan Ekspresi Lisan
24 AA000539 Sapi Sonok Seni Pertunjukan
25 AA000541 Tanean lanjang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
26 AA000542 Kentrung Seni Pertunjukan
27 AA000543 Wayang Krucil Malangan Seni Pertunjukan
28 AA000544 Jamasan Gong Kyai Pradah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
29 AA000545 Nyadêr Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
30 AA000546 Celurit Madura Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
31 AA000547 Janger Banyuwangi Seni Pertunjukan
32 AA000548 Manten Kucing Tulungagung Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
33 AA000549 Rawon Nguling Probolinggo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
34 AA000550 Reog Cemandi Sidoarjo Seni Pertunjukan
35 AA000551 Sandur Bojonegoro dan Tuban Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
36 AA000552 Wayang Thengul Seni Pertunjukan
37 AA000553 Topeng Jatiduwur Jombang Seni Pertunjukan
38 AA000849 Mocoan Lontar Yusuf Tradisi dan Ekspresi Lisan
39 AA000978 Larung Sesaji Pantai Tambakrejo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
40 AA000979 Reog Bulkiyo Seni Pertunjukan
41 AA000980 Ajaran Samin Surosentiko Bojonegoro Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
42 AA000981 Sanggring Gumeno Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
43 AA000982 Besutan Jombang Seni Pertunjukan
44 AA000983 Riyaya Undhuh-Undhuh Mojowarno Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
45 AA000984 Bantengan Jawa Timur Seni Pertunjukan
46 AA000985 Kedhuk Beji Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
47 AA000986 Kethek Ogleng Pacitan Seni Pertunjukan
48 AA000987 Kiprah Glipang Seni Pertunjukan
49 AA000988 Pengantin Putri Jenggolo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
50 AA000989 Hodo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
51 AA000990 Mamaca Situbondo Tradisi dan Ekspresi Lisan
52 AA000991 Ojhung Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
53 AA000992 Saronen Seni Pertunjukan
54 AA000993 Gemblak Tuban Seni Pertunjukan
55 AA000994 Jamasan Pusaka Kanjeng Kyai Upas Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
56 AA000995 Jaran Kepang Jawa Timur Seni Pertunjukan
57 AA000996 Kerapan Sapi Brujul Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
58 AA001378 Okol Desa Setro Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
59 AA001379 Rujak Cingur Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
60 AA001380 Ledre Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
61 AA001381 Cakee Sumenep Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
62 AA001382 Kaldu Kokot Sumenep Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
63 AA001383 Musik Tong-Tong Sumenep Seni Pertunjukan
64 AA001384 Seni Sintong Seni Pertunjukan
65 AA001385 Sinongkelan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
66 AA001386 Jaranan Trill Seni Pertunjukan
67 AA001387 Mendhak Sanggring Lamongan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
68 AA001388 Gembrung Madiun Seni Pertunjukan
69 AA001389 Topeng Dhalang Sumenep Seni Pertunjukan
70 AA001390 Rengganis Banyuwangi Seni Pertunjukan
71 AA001391 Ta’Butaan Jember Seni Pertunjukan
72 AA001392 Topeng Kaliwungu Seni Pertunjukan
73 AA001393 Wayang Kulit Gagrak Malangan Seni Pertunjukan
74 AA001472 Cowongan Cilacap Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
75 AA001483 Badut Sinampurno Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
76 AA001484 Brojo Geni Tremas Pacitan Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
77 AA001485 Tetaken Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
78 AA001486 Tari Sodoran Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
79 AA001487 Tari Muang Sangkal Seni Pertunjukan
80 AA001488 Ulur-Ulur Telaga Buret Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
81 AA001663 Siraman Kyai Bonto Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
82 AA001664 Sego Krawu Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
83 AA001665 Perahu Tradisional Ijon-Ijon Lamongan Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
84 AA001666 Wayang Krucil Tuban Seni Pertunjukan
85 AA001667 Tenun Ikat Bandar Kidul Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
86 AA001668 Kirab Grebek Maulud Nabi Muhammad Saw di Madiun Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
87 AA001669 Pecel Madiun Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
88 AA001670 Pecel Semanggi Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
89 AA001671 Shalawat Badar Tradisi dan Ekspresi Lisan
90 AA001804 Jaranan Pegon Tulungagung Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
91 AA001805 Jaran Jenggo Lamongan Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
92 AA001806 Tari Beskalan Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
93 AA001807 Tari Ngremo Surabayan Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
94 AA001808 Nyadran Sawuran Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
95 AA001809 Brem Madiun Seni Pertunjukan
96 AA001810 Tari Topeng Ghettak Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
97 AA001811 Yadnya Karo Suku Tengger Brang Kulon Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
98 AA001812 Kembang Lamaran Seni Pertunjukan
99 AA001813 Keket Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
100 AA001814 Ngetung Batih Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
101 AA001815 Manten Pegon Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan