Indonesia >> Prov. Jawa Tengah
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. JAWA TENGAH
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000001 Gamelan Gaya Surakarta Seni Pertunjukan
2 AA000052 Lumpia Semarang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
3 AA000086 Sekaten Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
4 AA000177 Khuntulan Seni Pertunjukan
5 AA000212 Keris Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
6 AA000247 Grebeg Besar Demak Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
7 AA000252 Tempe Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
8 AA000259 Joglo Pencu Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
9 AA000260 Upacara Adat Apeman Yaqowiyu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
10 AA000261 Turonggo Seto Seni Pertunjukan
11 AA000266 Gethuk Goreng Sokaraja Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
12 AA000267 Geplak Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
13 AA000290 Tari Gambyong Seni Pertunjukan
14 AA000521 Barongan Blora Seni Pertunjukan
15 AA000522 Ukir Jepara Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
16 AA000523 Meron Pati Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
17 AA000524 Jolenan Somongari Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
18 AA000525 Ruwatan Rambut Gimbal Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
19 AA000526 Manten Kaji Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
20 AA000527 Tari Topeng Endel Tegal Seni Pertunjukan
21 AA000528 Kalang Obong Kendal Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
22 AA000529 Hak-Hakan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
23 AA000530 Gambang Semarang Seni Pertunjukan
24 AA000531 Begalan Banyumas Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
25 AA000532 Kethek Ogleng Wonogiri Seni Pertunjukan
26 AA000533 Sedulur Sikep Blora Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
27 AA000540 Reog Ponorogo Seni Pertunjukan
28 AA000969 Lengger Banyumas Seni Pertunjukan
29 AA000970 Ngasa Kabupaten Brebes Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
30 AA000971 Suran Tutup Ngisor Kabupaten Magelang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
31 AA000972 Sintren Kabupaten Pekalongan Seni Pertunjukan
32 AA000973 Dolalak Seni Pertunjukan
33 AA000974 Jamu Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
34 AA000975 Tari Prajuritan Kabupaten Semarang Seni Pertunjukan
35 AA000976 Jaranan Margowati Seni Pertunjukan
36 AA000977 Dakon Tradisi dan Ekspresi Lisan
37 AA001258 Dukutan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
38 AA001259 Upacara Adat Mahesa Lawung Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
39 AA001260 Mondhosio Pancot Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
40 AA001261 Wayang Othok Obrol Seni Pertunjukan
41 AA001262 Timlo Solo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
42 AA001263 Grebeg Maulud Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
43 AA001264 Grebeg Besar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
44 AA001265 Serabi Notosuman Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
45 AA001266 Sate Kere Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
46 AA001267 Jamasan Meriam Nyai Setomi Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
47 AA001268 Warung Hik Solo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
48 AA001269 Mendoan Banyumas Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
49 AA001270 Kriya Logam Tumang Boyolali  Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
50 AA001271 Tata Rias Pengantin Wahyu Merapi Pacul Goweng Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
51 AA001272 Ebeg Banyumas Seni Pertunjukan
52 AA001273 Jamjaneng Seni Pertunjukan
53 AA001274 Tari Cepetan Alas Seni Pertunjukan
54 AA001275 Nopia Purbalingga Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
55 AA001276 Braen Tradisi dan Ekspresi Lisan
56 AA001277 Lurik Klaten Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
57 AA001278 Sega Grombyang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
58 AA001279 Krumpyung Desa Langgar Seni Pertunjukan
59 AA001280 Wayang Topeng Kedung Panjang Seni Pertunjukan
60 AA001281 Batik Bakaran Juwana Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
61 AA001282 Upacara Adat Dandangan Kudus Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
62 AA001283 Geguritan Surakarta Tradisi dan Ekspresi Lisan
63 AA001284 Larung Langse Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
64 AA001285 Tingalan Kangjeng Susuhunan Paku Buwono Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
65 AA001286 Tingalan Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkunagoro Puro Mangkunegaran Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
66 AA001287 Upacara Adat Adang Tahun Dal Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
67 AA001288 Santiswara Larasmadya Seni Pertunjukan
68 AA001289 Cingpoling Seni Pertunjukan
69 AA001290 Tari Soreng Seni Pertunjukan
70 AA001291 Pranata Mangsa Surakarta Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
71 AA001292 Bambangan Cakil Surakarta Seni Pertunjukan
72 AA001293 Grebeg Syawal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
73 AA001294 Gatotkaca Gandrung Seni Pertunjukan
74 AA001295 Langendriyan Seni Pertunjukan
75 AA001296 Jamasan Pusaka Keris Cintoko Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
76 AA001297 Srimpi Mondrorini Seni Pertunjukan
77 AA001298 Gambyong Pareanom Seni Pertunjukan
78 AA001299 Talang Tawing Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
79 AA001300 Srimpi Ludiramadu Seni Pertunjukan
80 AA001301 Srimpi Sangupati Seni Pertunjukan
81 AA001302 Sedekah Hasil Bumi Jlarang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
82 AA001303 Sate Buntel Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
83 AA001304 Bedhaya Ketawang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
84 AA001305 Gambyong Retno Kusumo Seni Pertunjukan
85 AA001306 Tedhak Siten Surakarta Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
86 AA001307 Golek Montro Seni Pertunjukan
87 AA001308 Roti Kecik Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
88 AA001469 Gubrak Lesung Seni Pertunjukan
89 AA001470 Sebaran Apem Kukus Keong Mas Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
90 AA001471 Telor Asin Brebes Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
91 AA001473 Jembul Tulakan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
92 AA001474 Lomban Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
93 AA001475 Perang Obor Tegalsambi Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
94 AA001476 Wahyu Kliyu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
95 AA001477 Wayang Suket Purbalingga Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
96 AA001478 Kebo Kinul Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
97 AA001479 Labuhan Ageng Pantai Sembukan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
98 AA001480 Bundengan Seni Pertunjukan
99 AA001481 Tari Topeng Lengger Seni Pertunjukan
100 AA001482 Dugderan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
101 AA001647 Wayang Wong Ngesti Pandowo Seni Pertunjukan
102 AA001648 Warak Ngendog Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
103 AA001649 Telur Mimi Kendal Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
104 AA001650 Barongan Kudus Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
105 AA001651 Jenang Kudus Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
106 AA001652 Buka Luwur Kanjeng Sunan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
107 AA001653 Tenun Troso Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
108 AA001654 Tempe Kemul Wonosobo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
109 AA001655 Baritan Asemdoyong Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
110 AA001656 Ngabeungkat Dawuan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
111 AA001657 Batik Salem Brebes Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
112 AA001658 Kirab Malam 1 Suro Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
113 AA001659 Teater Rakyat Menoreh Cilacap Seni Pertunjukan
114 AA001660 Payung Juwiring Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
115 AA001661 Putaran Miring Gerabah Melikan Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
116 AA001662 Kitab Primbon Haji Syekh Imam Tabbri Sragen Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
117 AA001841 Buka Kitab Rambang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
118 AA001842 Enting-Enting Gepuk Salatiga Seni Pertunjukan
119 AA001843 Opak Abang Kendal Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
120 AA001844 Dames Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
121 AA001845 Kentrung Jepara Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
122 AA001846 Bedhaya Pangkur Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
123 AA001847 Tari Bondhan Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
124 AA001848 Tari Karonsih Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
125 AA001849 Kirab Pusaka Malam 1 Sura Pura Mangkunegaran Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
126 AA001850 Wayang Orang Sri Wedari Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
127 AA001851 Potehi Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
128 AA001852 Sarung Goyor Sukoharjo Seni Pertunjukan
129 AA001853 Nasi Liwet Sukoharjo Seni Pertunjukan
130 AA001854 Emprak Jepara Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
131 AA001855 Janengan Cilacap Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
132 AA001856 Sate Blengong Brebes Seni Pertunjukan