Indonesia >> Prov. Jawa Tengah
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. JAWA TENGAH
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000001 Gamelan Jawa Gaya Surakarta dan Yogyakarta Seni Pertunjukan
2 AA000052 Lumpia Semarang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
3 AA000086 Sekaten Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
4 AA000212 Keris Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
5 AA000247 Grebeg Besar Demak Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
6 AA000252 Tempe Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
7 AA000259 Joglo Pencu Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
8 AA000260 Upacara Adat Apeman Yaqowiyu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
9 AA000261 Turonggo Seto Boyolali Seni Pertunjukan
10 AA000266 Gethuk Goreng Sokaraja Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
11 AA000290 Tari Gambyong Seni Pertunjukan
12 AA000521 Barongan Blora Seni Pertunjukan
13 AA000522 Ukir Jepara Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
14 AA000523 Meron Pati Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
15 AA000524 Jolenan Somongari Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
16 AA000525 Ruwatan Rambut Gimbal Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
17 AA000526 Manten Kaji Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
18 AA000527 Tari Topeng Endel Tegal Seni Pertunjukan
19 AA000528 Kalang Obong Kendal Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
20 AA000529 Hak-Hakan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
21 AA000530 Gambang Semarang Seni Pertunjukan
22 AA000531 Begalan Banyumas Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
23 AA000532 Kethek Ogleng Wonogiri Seni Pertunjukan
24 AA000533 Sedulur Sikep Blora Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
25 AA000969 Lengger Banyumas Seni Pertunjukan
26 AA000970 Ngasa Kabupaten Brebes Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
27 AA000971 Suran Tutup Ngisor Kabupaten Magelang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
28 AA000972 Sintren Kabupaten Pekalongan Seni Pertunjukan
29 AA000973 Dolalak Seni Pertunjukan
30 AA000974 Jamu Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
31 AA000975 Tari Prajuritan Kabupaten Semarang Seni Pertunjukan
32 AA000976 Jaranan Margowati Seni Pertunjukan
33 AA000977 Dakon Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
34 AA001258 Dukutan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
35 AA001259 Upacara Adat Mahesa Lawung Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
36 AA001260 Mondhosio Pancot Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
37 AA001261 Wayang Othok Obrol Seni Pertunjukan
38 AA001262 Timlo Solo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
39 AA001263 Grebeg Maulud Keraton Kasunanan Kota Surakarta Hadiningrat Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
40 AA001264 Grebeg Besar Keraton Kasunanan Kota Surakarta Hadiningrat Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
41 AA001265 Serabi Notosuman Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
42 AA001266 Sate Kere Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
43 AA001267 Jamasan Meriam Nyai Setomi Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
44 AA001268 Warung Hik Solo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
45 AA001269 Mendoan Banyumas Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
46 AA001270 Kriya Logam Tumang Boyolali  Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
47 AA001271 Tata Rias Pengantin Wahyu Merapi Pacul Goweng Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
48 AA001272 Ebeg Banyumas Seni Pertunjukan
49 AA001273 Jamjaneng Seni Pertunjukan
50 AA001274 Tari Cepetan Alas Seni Pertunjukan
51 AA001275 Nopia Purbalingga Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
52 AA001276 Braen Tradisi dan Ekspresi Lisan
53 AA001277 Lurik Klaten Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
54 AA001278 Sega Grombyang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
55 AA001279 Krumpyung Desa Langgar Seni Pertunjukan
56 AA001280 Wayang Topeng Kedung Panjang Seni Pertunjukan
57 AA001281 Batik Bakaran Juwana Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
58 AA001282 Upacara Adat Dandangan Kudus Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
59 AA001283 Geguritan Kota Surakarta Tradisi dan Ekspresi Lisan
60 AA001284 Larung Langse Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
61 AA001285 Tingalan Jumenengan Dalem Sahandap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Susuhunan Paku Buwono Karaton Kasunanan Kota Surakarta Hadiningrat Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
62 AA001286 Tingalan Jumenengan Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Jumeneng Kangjeng Gusti Pangeran AdiKabupaten Pati Ario Mangkunagoro Puro Mangkunegaran Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
63 AA001287 Upacara Adat Adang Tahun Dal Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
64 AA001288 Santiswara Larasmadya Seni Pertunjukan
65 AA001289 Cingpoling Seni Pertunjukan
66 AA001290 Tari Soreng Seni Pertunjukan
67 AA001291 Pranata Mangsa Kota Surakarta Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
68 AA001292 Bambangan Cakil Kota Surakarta Seni Pertunjukan
69 AA001293 Grebeg Syawal Keraton Kasunanan Kota Surakarta Hadiningrat Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
70 AA001294 Gatotkaca Gandrung Seni Pertunjukan
71 AA001295 Langendriyan Seni Pertunjukan
72 AA001296 Jamasan Pusaka Keris Cintoko Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
73 AA001297 Srimpi Mondrorini Seni Pertunjukan
74 AA001298 Gambyong Pareanom Seni Pertunjukan
75 AA001299 Talang Tawing Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
76 AA001300 Srimpi Ludiramadu Seni Pertunjukan
77 AA001301 Srimpi Sangu Kabupaten Pati Seni Pertunjukan
78 AA001302 Sedekah Hasil Bumi Jlarang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
79 AA001303 Sate Buntel Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
80 AA001304 Bedhaya Ketawang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
81 AA001305 Gambyong Retno Kusumo Seni Pertunjukan
82 AA001306 Tedhak Siten Kota Surakarta Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
83 AA001307 Golek Montro Seni Pertunjukan
84 AA001308 Roti Kecik Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
85 AA001469 Gubrak Lesung Seni Pertunjukan
86 AA001470 Sebaran Apem Kukus Keong Mas Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
87 AA001471 Telor Asin Brebes Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
88 AA001472 Cowongan Cilacap Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
89 AA001473 Jembul Tulakan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
90 AA001474 Lomban Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
91 AA001475 Perang Obor Tegalsambi Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
92 AA001476 Wahyu Kliyu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
93 AA001477 Wayang Suket Purbalingga Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
94 AA001478 Kebo Kinul Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
95 AA001479 Labuhan Ageng Pantai Sembukan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
96 AA001480 Bundengan Seni Pertunjukan
97 AA001481 Tari Topeng Lengger Seni Pertunjukan
98 AA001482 Dugderan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
99 AA001647 Wayang Wong Ngesti Pandowo Seni Pertunjukan
100 AA001648 Warak Ngendog Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
101 AA001649 Telur Mimi Kendal Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
102 AA001650 Barongan Kudus Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
103 AA001651 Jenang Kudus Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
104 AA001652 Buku Luwur Kangjeng Sunan Kudus Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
105 AA001653 Tenun Troso Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
106 AA001654 Tempe Kemul Wonosobo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
107 AA001655 Baritan Asemdoyong Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
108 AA001656 Ngabeungkat Dawuan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
109 AA001657 Batik Salem Brebes Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
110 AA001658 Kirab Malam 1 Suro Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
111 AA001659 Teater Rakyat Menoreh Cilacap Seni Pertunjukan
112 AA001660 Payung Juwiring Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
113 AA001661 Putaran Miring Gerabah Melikan Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
114 AA001662 Kitab Primbon Haji Syekh Imam Tabbri Sragen Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
115 AA001841 Buka Kitab Rambang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
116 AA001842 Enting-Enting Gepuk Salatiga Seni Pertunjukan
117 AA001843 Opak Abang Kendal Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
118 AA001844 Dames Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
119 AA001845 Kentrung Jepara Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
120 AA001846 Bedhaya Pangkur Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
121 AA001847 Tari Bondhan Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
122 AA001848 Tari Karonsih Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
123 AA001849 Kirab Pusaka Malam 1 Sura Pura Mangkunegaran Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
124 AA001850 Wayang Orang Sri Wedari Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
125 AA001851 Potehi Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
126 AA001852 Sarung Goyor Sukoharjo Seni Pertunjukan
127 AA001853 Nasi Liwet Sukoharjo Seni Pertunjukan
128 AA001854 Emprak Jepara Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
129 AA001855 Janengan Cilacap Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
130 AA001856 Sate Blengong Brebes Seni Pertunjukan