Indonesia >> Prov. Jawa Barat
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA KEBUDAYAAN PER PROV. JAWA BARAT
No Kode Nama Warisan Budaya Tak Benda Domain
1 AA000050 Kuda Renggong Seni Pertunjukan
2 AA000106 Tari Topeng Seni Pertunjukan
3 AA000110 Ngalungsur Pusaka Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
4 AA000111 Pencak Silat Seni Pertunjukan
5 AA000113 Tari Ronggeng Gunung Seni Pertunjukan
6 AA000116 Ngalungsur Geni Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
7 AA000123 IKET SUNDA KABUPATEN BANDUNG Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
8 AA000130 ANGEUN LADA Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
9 AA000134 Angklung Seni Pertunjukan
10 AA000195 Sintren Seni Pertunjukan
11 AA000196 Ngarot Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
12 AA000202 Mapag Tamba Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
13 AA000227 Golok Sulangkar Ciomas Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
14 AA000253 Kujang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
15 AA000257 Penca (Penca Silat Jawa Barat) Seni Pertunjukan
16 AA000262 Jaipong Seni Pertunjukan
17 AA000265 Calung Banyumas dan Jawa Barat Seni Pertunjukan
18 AA000278 Seren Taun Banten Kidul Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
19 AA000284 Kelom Geulis Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
20 AA000494 Daluang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
21 AA000495 Rahengan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
22 AA000496 Kolecer Jawa Barat Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
23 AA000497 Nyangku Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
24 AA000498 Mamaos Cianjuran Seni Pertunjukan
25 AA000499 Gembyung Seni Pertunjukan
26 AA000500 Lukis kaca Cirebon Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
27 AA000501 Badeng Seni Pertunjukan
28 AA000502 Lais Garut Seni Pertunjukan
29 AA000503 Sisingaan Seni Pertunjukan
30 AA000504 Leuit Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
31 AA000505 Angklung Buncis Seni Pertunjukan
32 AA000506 Badud Seni Pertunjukan
33 AA000507 Bebegig Seni Pertunjukan
34 AA000508 Gaok Seni Pertunjukan
35 AA000509 Gondang Buhun Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
36 AA000510 Hajat Laut Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
37 AA000511 Kuda Kosong Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
38 AA000512 Ngabungbang Batulawang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
39 AA000513 Ngalaksa Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
40 AA000514 Reog Dongkol Seni Pertunjukan
41 AA000515 Sate Maranggi Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
42 AA000516 Tarawangsa Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
43 AA000517 Tari Kedempling Seni Pertunjukan
44 AA000518 Tari Umbul Seni Pertunjukan
45 AA000519 Tarling Seni Pertunjukan
46 AA000520 Uyeg Seni Pertunjukan
47 AA000956 Reak Dogdog Seni Pertunjukan
48 AA000957 Badawang Seni Pertunjukan
49 AA000958 Tari Randu Kentir Seni Pertunjukan
50 AA000959 Belenderan Seni Pertunjukan
51 AA000960 Topeng Banjet Seni Pertunjukan
52 AA000961 Bajidoran Seni Pertunjukan
53 AA000962 Cingcowong Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
54 AA000963 Kawin Cai Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
55 AA000964 Seren Taun Cigugur Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
56 AA000965 Domyak Seni Pertunjukan
57 AA000966 Seren Taun Kasepuhan Banten Kidul, Kabupaten Sukabumi Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
58 AA000967 Benjang Tradisi dan Ekspresi Lisan
59 AA000968 Panjang Jimat Kasepuhan Cirebon Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
60 AA001121 Angklung Bungko Seni Pertunjukan
61 AA001122 Gong Si Bolong Seni Pertunjukan
62 AA001123 Bangkong Reang Seni Pertunjukan
63 AA001124 Gantangan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
64 AA001125 Toleat Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
65 AA001126 Rengkong Seni Pertunjukan
66 AA001128 Angklung Dogdog Lojor Seni Pertunjukan
67 AA001129 Batik Dermayon Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
68 AA001130 Payung Geulis Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
69 AA001131 Tata Ruang Kampung Pulo Cangkuang Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
70 AA001132 Tari Cepet Sukabumi Seni Pertunjukan
71 AA001133 Merlawu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
72 AA001134 Nyuguh Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
73 AA001135 Jipeng Seni Pertunjukan
74 AA001136 Rasi Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
75 AA001137 Palakiah Palean Raga Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
76 AA001138 Hajat Arwah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
77 AA001139 Angklung Gubrag Seni Pertunjukan
78 AA001140 Karinding Seni Pertunjukan
79 AA001141 Carita Pantun Nyai Sumur Bandung Tradisi dan Ekspresi Lisan
80 AA001142 Bordir Tasikmalaya Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
81 AA001458 Upacara Mikul Lodong Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
82 AA001459 Upacara Ngamandian Ucing Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
83 AA001460 Misalin Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
84 AA001461 Ngikis Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
85 AA001462 Dulag Seni Pertunjukan
86 AA001463 Getak Winangun Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
87 AA001464 Upacara Seba Kabuyutan Ciburuy Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
88 AA001465 Angklung Sered Seni Pertunjukan
89 AA001466 Tari Merak Sunda Seni Pertunjukan
90 AA001467 Tutup Taun Ngemban Taun Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
91 AA001468 Upacara Perkawinan Kasultanan Cirebon Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
92 AA001628 Tenun Gedogan Dermayu Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
93 AA001629 Lampu Gentur Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
94 AA001630 Babaritan Kranggan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
95 AA001631 Doclang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
96 AA001632 Tari Jayengarana Seni Pertunjukan
97 AA001633 Ajeng Karawang Seni Pertunjukan
98 AA001634 Degung Seni Pertunjukan
99 AA001635 Goong Renteng Seni Pertunjukan
100 AA001636 Tari Ketuk Tilu Seni Pertunjukan
101 AA001637 Surak Ibra Seni Pertunjukan
102 AA001638 Bedaya Rimbe Seni Pertunjukan
103 AA001639 Celempung Jawa Barat Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
104 AA001640 Cigawiran Seni Pertunjukan
105 AA001641 Kacapi Suling Seni Pertunjukan
106 AA001642 Kiliningan Seni Pertunjukan
107 AA001643 Longser Seni Pertunjukan
108 AA001644 Tari Topeng Cisalak Seni Pertunjukan
109 AA001645 Moci Sukabumi Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
110 AA001646 Penca Aliran Cimande Tradisi dan Ekspresi Lisan
111 AA001789 Adzan Pitu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
112 AA001790 Ajeng Kasumedangan Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
113 AA001791 Arumba Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
114 AA001792 Brai Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
115 AA001793 Bujanggaan Dermayu Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
116 AA001794 Krupuk Mlarat Seni Pertunjukan
117 AA001795 Maenpo Cikalong Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
118 AA001796 Pengobatan Tradisional Raksa Jasad Tradisi dan Ekspresi Lisan
119 AA001797 Ronggeng Amen Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
120 AA001798 Sega Jamblang Seni Pertunjukan
121 AA001799 Silat Godot Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
122 AA001800 Tari Buyung Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
123 AA001801 Wajit Cililin Seni Pertunjukan